Fiskeristatistisk Årbog 2003 / Yearbook of Fishery Statistics 2003

Fiskeristatistisk Årbog 2003 indeholder data om det danske fiskeri og om den danske fiskeindustri. Hensigten med Årbogen er dels at fremlægge den officielle fiskeristatistik, som udarbejdes af Fiskeridirektoratet, dels at præsentere andre relevante kilder til statistisk beskrivelse af fiskerisektoren.

Yearbook of Fishery Statistics 2003 contains a selection of statistical tables on the Danish fishery industry. The aim of this yearbook is partly to publish the official fishery statistics, compiled by the Directorate of Fisheries, secondly to introduce other relevant data and sources for statistical description of the fishery sector.

Each text part is divided into a Danish version and an English version. The Danish version is always presented first. To get to the English version please scroll past the Danish version.

Forside_2003.jpg (78629 bytes)

PDF-fil af hele Fiskeristatistisk Årbog 2003 (2337 KB)

Rettelsesblad til kapitel 4, akvakultur

PDF file of the Yearbook of Fisheries Statistics 2003 (2337 KB)

Corrigenda for chapter 4, Aquaculture

Indhold

Indledning og indholdsfortegnelse

 1. Den danske fiskerflåde

 2. Tekst
  Tabeller
 3. Fiskeressourcer og fiskeriet

 4. Tekst
  Tabeller
 5. Landingerne og markedet for fisk

 6. Tekst
  Tabeller
 7. Akvakultur

 8. Tekst
  Tabeller Rettelsesblad
 9. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder

 10. Tekst
  Tabeller
 11. Udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter

 12. Tekst
  Tabeller
 13. Tiårs tabeller

 14. Tekst
  Tabeller
 15. International fiskeristatistik

 16. Tekst
  Tabeller
 17. Bilag
 1. Tabeloversigt

Årbogen (ISBN 87-89443-19-5) kan bestilles hos

Fiskeridirektoratet
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf. nr.: 3396 3766

Pris pr. stk.: 195,00 kr. inkl. 25% moms

Contents (please scroll past the Danish version in each of the text sections to get to the English version)

Introduction and table of contents

 1. The Danish fishing fleet

 2. Text
  Tables
 3. Fish resources and fisheries

 4. Text
  Tables
 5. Landings and the market for fish

 6. Text
  Tables
 7. Aquaculture

 8. Text
  Tables Corrigenda
 9. Fishing industry and trade

 10. Text
  Tables
 11. Danish foreign trade in fish and fish products

 12. Text
  Tables
 13. Decennium statistics

 14. Text
  Tables
 15. International fishery statistics

 16. Text
  Tables
 17. Annexes
 1. List of tables

The Yearbook (ISBN 87-89443-19-5) can be bought at

Danish Directorate of Fisheries
Nyropsgade 30
1780 Copenhagen V
Tlf. nr.: (+45) 3396 3766

Price per yearbook: DKK 195.00 incl. of 25% VAT.