Fiskeristatistisk Årbog 2006 / Yearbook of Fishery Statistics 2006

Fiskeristatistisk Årbog 2006 indeholder data om det danske fiskeri og om den danske fiskeindustri. Hensigten med Årbogen er dels at fremlægge den officielle fiskeristatistik, som udarbejdes af Fiskeridirektoratet, dels at præsentere andre relevante kilder til statistisk beskrivelse af fiskerisektoren.

Yearbook of Fishery Statistics 2006 contains a selection of statistical tables on the Danish fishery industry. The aim of this yearbook is partly to publish the official fishery statistics, compiled by the Directorate of Fisheries, secondly to introduce other relevant data and sources for statistical description of the fishery sector.

Each text part is divided into a Danish version and an English version. The Danish version is always presented first. To get to the English version please scroll past the Danish version.

 

PDF-fil af hele Fiskeristatistisk Årbog 2006 (4104 KB)

Rettelsesblad

PDF file of the Yearbook of Fisheries Statistics 2006 (4104 KB)

Correction

 

Indhold

Indledning og indholdsfortegnelse

 1. Den danske fiskerflåde
  Tekst
  Tabeller
 2. Fiskeressourcer og fiskeriet
  Tekst
  Tabeller
 3. Landingerne og markedet for fisk
  Tekst
  Tabeller
 4. Akvakultur
  Tekst
  Tabeller
 5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder
  Tekst
  Tabeller
 6. Udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter
  Tekst
  Tabeller
 7. Tiårs tabeller
  Tekst
  Tabeller
 8. International fiskeristatistik
  Tekst
  Tabeller
 9. Bilag
 1. Tabeloversigt

Årbogen (ISBN 87-89443-13-6) kan bestilles hos

Fiskeridirektoratet
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf. nr.: 7218 5600

Pris pr. stk.: 195,00 kr. inkl. 25% moms

Contents (please scroll past the Danish version in each of the text sections to get to the English version)

Introduction and table of contents

 1. The Danish fishing fleet
  Text
  Tables
 2. Fish resources and fisheries
  Text
  Tables
 3. Landings and the market for fish
  Text
  Tables
 4. Aquaculture
  Text
  Tables
 5. Fishing industry and trade
  Text
  Tables
 6. Danish foreign trade in fish and fish products
  Text
  Tables
 7. Decennium statistics
  Text
  Tables
 8. International fishery statistics
  Text
  Tables
 9. Annexes
 1. List of tables

The Yearbook (ISBN 87-89443-13-6) can be bought at

Danish Directorate of Fisheries
Nyropsgade 30
1780 Copenhagen V
Tlf. nr.: (+45) 7218 5600

Price per yearbook: DKK 195.00 incl. of 25% VAT.