Antallet af beskæftigede fordelt på anlægstype i 2005.

  Ferskvandsdambrug Havbrug Recirkuleret Indpumpningsanlæg Anden akvakultur I alt
Fuldtidsbeskæftigede mænd 288 48 51 4 6 397
Fuldtidsbeskæftigede kvinder 16 2 5 0 0 23
Deltidbeskæftigede mænd 81 3 12 2 10 108
Deltidsbeskæftigede kvinder 24 0 4 1 0 29
Sæson beskæftigede mænd 45 24 8 0 31 108
Sæsonbeskæftigede kvinder 11 11 1 0 2 25
Total antal personer 465 88 81 7 49 690

Note: Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget
Note: Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30% men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
Note: Sæsonbeskæftigede defines som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
Note: For indberetninger, hvor der er angivet mere end én anlægstype, er det samlede antal personer tildelt den først forekommende anlægstype i rækkefølgen: Ferslvandsdambrug Havbrug, Recirkulerede anlæg, Indpumpningsanlæg, Anden akvakultur, med mindre andet er anført indberetningen. Muslingeanlæg er opgjort under Anden akvakultur
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.