Antallet af beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype i 2006.

  Ferskvandsdambrug Havbrug Recirkuleret Indpumpningsanlæg Muslingeanlæg Anden akvakultur I alt
Fuldtidsbeskæftigede mænd 279 44 62 3 10 1 399
Fuldtidsbeskæftigede kvinder 15 2 5 0 0 0 22
Deltidbeskæftigede mænd 72 1 13 4 9 0 99
Deltidsbeskæftigede kvinder 22 0 3 0 0 0 25
Sæson beskæftigede mænd 40 39 11 1 39 2 132
Sæsonbeskæftigede kvinder 14 31 4 0 0 0 49
Total antal personer 442 117 98 8 58 3 726

Note: Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget
Note: Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30% men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
Note: Sæsonbeskæftigede defines som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
Note: For indberetninger, hvor der er angivet mere end én anlægstype, er det samlede antal personer tildelt den først forekommende anlægstype i rækkefølgen: Ferskvandsdambrug Havbrug, Recirkulerede anlæg, Indpumpningsanlæg, Muslingeanlæg og Anden akvakultur, med mindre andet er anført indberetningen.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.