Statistik for akvakultur i Danmark, 2017
Antal beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype

Beskæftigelse Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur I alt
Fuldtid* - mænd 165 22 44 44 112 1 25 1 414
Fuldtid* - kvinder 14 2 . 2 10 . 0 . 27
Deltid** - mænd 55 3 9 7 15 3 7 . 99
Deltid** - kvinder 12 1 4 1 3 1 0 1 23
Sæson*** - mænd 11 2 . 40 26 . 30 . 109
Sæson*** - kvinder . . . 2 1 . . . 3
Total antal personer 256 30 57 96 166 5 62 2 674

* Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget
** Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30%, men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
*** Sæsonbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 19. november 2018.
Statistik for tidligere år:
Bekæftigede, 2016