Dansk Akvakultur
Produktionen, inkl. det der fraføres til andre danske anlæg, af fisk, skaldyr, øjenæg og rogn/kaviar fordelt på anlægstype - 2006.
Værdi er angivet i 1.000 kr.

Anlægstype Produktion
Mængden af Fisk og skaldyr i tons Værdien af Fisk og skaldyr i 1.000 kr. Øjenæg i 1.000
stk
Værdien af Øjenæg i 1.000 kr. Mængden af Rogn/kaviar
(kg)
Værdien af Rogn/kaviar i 1.000 kr.
Ferskvandsdambrug 22.966 442.019 296.449 19.420 7.047 799
Havbrug 7.335 156.870     150.000 ...
Recirkuleret anlæg 5.812 201.811 205.022 156 60 ...
Indpumpningsanlæg 351 7.420 4.120 ...    
Muslingeanlæg 407 3.105        
Anden akvakultur 170 3.764 60 ...    
Total 37.042 814.989 505.651 19.576 157.107 799

Note: Når der er angivet flere anlægstyper på et skema, er mængde og værdi fordelt ligeligt mellem disse.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...' når der er færre end 3 anlæg anlæg i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke i den totale værdi.
Note: Vægtangivelser uden tilhørende værdi, så som døde, kasserede, undslupne og interne overførsler mellem anlæg, indgår ikke i opgørelsen.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.