Dansk Akvakultur
Antallet af akvakulturanlæg fordelt på anlægstype i 2006.

Anlægstype Antal af
Anlæg Damme Kanaler Kummer Bure Ophæng Andet
Ferskvandsdambrug 302 6.611 462 3.946 40 0 172
Havbrug 25 0 0 0 222 0 0
Recikuleret anlæg 42 117 48 825 4 0 316
Indpumpningsanlæg 7 35 14 5 0 0 0
Muslingeanlæg 32 1 0 0 0 554 8
Anden akvakultur 8 10 0 0 0 0 1
I alt 416 6.774 524 4.776 266 554 497

Note: For indberetninger, hvor der er angivet mere end én anlægstype, er det samlede antal anlæg tildelt anlægstype i følgende rækkefølge: ferskvandsdambrug, havbrug, recirkuleret anlæg, indpumpningsanlæg, muslingeanlæg og anden akvakultur.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.