Statistik for akvakultur i Danmark, 2016
Produktionskapacitet* i aktive akvakulturanlæg fordelt på anlægstype og regioner

Anlægstype / kapacitet Region Hele landet
Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Ferskvandsdambrug Antal anlæg   . 58 27 2 54 141
Areal 1000m2   . 172 33 2 307 514
Volumen 1000m3   . 68 42 1 49 160
Model type I Antal anlæg   . 11 1 . 1 13
Areal 1000m2   . 8 2 . 21 31
Volumen 1000m3   . 19 0 . 10 29
Model type III Antal anlæg   . 6 3 . 7 16
Areal 1000m2   . 1 . . 3 5
Volumen 1000m3   . 37 12 . 39 88
Havbrug Antal anlæg   1 5 . 11 3 20
Areal 1000m2   . . . . . .
Volumen 1000m3   11 412 . 330 40 793
Recirkuleret Antal anlæg   2 16 7 2 10 37
Areal 1000m2   . 10 13 . 178 201
Volumen 1000m3   0 42 10 1 84 137
Indpumpning Antal anlæg   . 1 1 1 . 3
Areal 1000m2   . 6 4 . . 10
Volumen 1000m3   . 0 1 3 . 4
Musling Antal anlæg   . 8 22 2 . 32
Areal 1000m2   . 678 3.728 14 . 4.420
Volumen 1000m3   . . . . . .
Anden akvakultur Antal anlæg   . 2 . . . 2
Areal 1000m2   . 170 . . . 170
Volumen 1000m3   . . . . . .
Antal anlæg   3 107 61 18 75 264
Areal 1000m2   . 1.045 3.779 17 510 5.350
Volumen 1000m3   12 578 65 335 221 1.210

Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 3. juni 2020.
* Kapacitet er opgjort i enten m2 eller m3 for den enkelte type af produktionsenhed. For damme, muslingeområder og
andre produktionsenher indberettes alene m2, mens der for kanaler, bure og tanke/kummer/kar kun indberettes m3.
Lignende statistik for året før: Se tabel 4.1 i Fiskeristatistisk Årbog under publikationer på Fiskeristyrelsens hjemmeside