Dansk Akvakultur
Produktionen af levende æg og rogn/kaviar fordelt på arter - 2009.
Mængde er i 1000 stk. for øjenæg og kilo for rogn. Værdi er angivet i 1.000 kr.

Art Øjenæg Rogn/kaviar
Mængde Værdi Mængde Værdi
Bækørred 4.805 197 . .
Brødding 4.025 ... . .
Kildeørred 70 ... . .
Havørred 328 8 . .
Regnbueørred 292.136 22.945 339.148 32.922
I alt 301.364 23.786 339.148 32.922

Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår den totale værdi.
Note: Døde, kasserede og undslupne indgår ikke i opgørelsen.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.