Dansk Akvakultur
Produktion, incl. det der fraføres til andre danske anlæg, fordelt på amter, anlægstype og arter i 2005.
Mængden er opgjort i tons

Anlægstype/art Hele landet Århus Amt Vejle Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Bornholms Regionskommune Frederiksborg Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Vestsjællands Amt
Ferskvandsdambrug Bækørred 68 . 18 . . 3 42 1 4 . . . . .
Brødding 105 105 . . . . . . 0 . . . . .
Guldørred 7 . . . 7 . . . . . . . . .
Kildeørred 206 . 4 . . 146 7 . 50 . . . . .
Karpe 0 . . . 0 . . . . . . . . .
Laks 3 . 0 . . . 2 . . . . . . .
Havørred 64 5 12 11 2 3 8 5 20 . . . . .
Regnbueørred 25.752 864 3.526 . 914 6.564 8.603 1.732 3.390 . 123 36 . .
I alt 26.206 973 3.560 11 923 6.717 8.662 1.738 3.464 . 123 36 . .
Havbrug Regnbueørred 7.750 301 1.900 191 659 . . . . . . . 2.537 2.162
I alt 7.750 301 1.900 191 659 . . . . . . . 2.537 2.162
Recirkuleret Aborre 0 . . . . . . . . 0 . . . .
Blanke Ål 1.603 . 430 . 30 0 170 741 10 . . . 166 56
Gedde 0 . . . . . . 0 . . . . . 0
Helt 0 . . . . . 0 . . . . . . .
Laks 15 11 . . . . 2 . . 1 . . . .
Havørred 14 . . 11 0 . 1 1 . . 1 . . 0
Pighvarre 7 . . . 3 . . 4 . . . . . .
Regnbueørred 3.288 385 521 . 34 1.328 738 . 283 . . . . .
Sandart 49 . 49 . . . . . . . . . . .
Skrubbe 0 . . . . . . 0 . . . . . .
Tunge 0 . . . . . . . . 0 . . . .
I alt 4.977 396 1.000 11 66 1.328 911 746 293 2 1 . 166 57
Indpumpningsanlæg Blanke Ål 67 . . . . . 67 . . . . . . .
Gedde 0 . . . . . . . . . . . . 0
Regnbueørred 207 . . . 34 . 173 . . . . . . 0
I alt 274 . . . 34 . 240 . . . . . . 0
Anden akvakultur Blåmusling 280 7 . 4 . . . 119 151 . . . . .
Gedde 0 . . . . . . . . . . . . 0
Helt 0 . . . . . 0 . . . . . . .
Krebs 0 . 0 . . . 0 . . . . . . .
Havørred 0 0 . . . . . . . . . . . .
Regnbueørred 62 . . . . . . . 62 . . . . .
I alt 342 7 0 4 . . 0 119 213 . . . . 0
Total 39.549 1.678 6.460 216 1.681 8.044 9.814 2.602 3.970 2 123 36 2.703 2.218

Note: Når der er angivet flere anlægstyper på et skema er mængden fordelt ligeligt mellem disse.
Note: Produktionen er defineret, som den fisk der fraføres i løbet af året. Den fisk der står tilbage i anlæggene indgår ikke.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end ½ tons
Note: Døde, kasserede og undslupne indgår ikke i den samlede statistik.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.