Dansk Akvakultur
Produktion af hovedarter fordelt regioner i 2009.
Mængden er opgjort i tons og værdi i 1.000 kr.

Art Region Samlet vægt Samlet værdi
Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Regnbueørred Ferskvand 0 13.347 2.412 . 10.615 26.374 501.687
Saltvand . 1.432 . 7.187 1.520 10.139 199.928
Ål   . 167 1.028 156 348 1.699 97.672
Musling/østers   . 746 1.840 . . 2.586 9.875
Andet   4 231 80 3 350 668 32.670
I alt 4 15.921 5.361 7.347 12.834 41.466 841.832

Note: Produktionen er defineret som de fisk, skaldyr og alger der fraføres i løbet af året. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Note: Produktionen af rogn/kaviar, levende æg og døde, kasserede, undslupne samt vægtangivelser uden tilhørende værdi, indgår ikke i opgørelsen.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.