Statistik for dansk akvakultur
Produktion af hovedarter fordelt regioner i 2010
Mængden er opgjort i tons og værdi i 1.000 kr.

Art Region Samlet vægt Samlet værdi
Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Regnbueørred Ferskvand 0 13.456 2.193 160 10.729 26.538 506.463
Saltvand . 1.788 . 6.709 1.335 9.832 210.121
Ål   . 165 1.002 105 259 1.532 92.345
Musling/østers   . 346 385 . . 731 3.108
Andet   4 244 73 0 178 500 32.298
I alt 4 16.000 3.652 6.974 12.502 39.132 844.334

Note: Produktionen er defineret som de fisk, skaldyr og alger der fraføres i løbet af året. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Note: Produktionen af rogn/kaviar, levende æg og døde, kasserede, undslupne samt vægtangivelser uden tilhørende værdi, indgår ikke i opgørelsen.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens akvakulturregister 3. november 2011