Statistik for akvakultur i Danmark
Produktion af hovedarter fordelt regioner i 2011
Mængden er opgjort i tons og værdi i 1.000 kr.

Art Region Samlet vægt Samlet værdi
Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Regnbueørred Ferskvand 0 13.904 1.987 90 10.609 26.590 555.298
Saltvand . 1.922 . 7.531 1.400 10.854 237.141
Ål   . 38 819 137 159 1.154 84.262
Musling/østers   . 294 244 . . 537 2.001
Andet   1 244 62 0 287 594 36.265
I alt 1 16.402 3.113 7.759 12.455 39.729 914.966

Note: Produktionen er defineret som de fisk, skaldyr og alger der fraføres i løbet af året. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Note: Produktionen af rogn/kaviar, levende æg og døde, kasserede, undslupne samt vægtangivelser uden tilhørende værdi, indgår ikke i opgørelsen.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens akvakulturregister 29. oktober 2012