Dansk Akvakultur
Den fraførte produktion, der ikke fraføres til andre danske anlæg, fordelt på arter i 2005.
Mængden er opgjort i tons og værdi i 1.000 kr.

Art Produktion
Vægt Værdi
Bækørred 62 2.493
Blanke Ål 1.624 107.413
Blåmusling 235 974
Brødding 105 ...
Gedde 0 646
Guldørred 7 ...
Helt 1 ...
Krebs 0 ...
Kildeørred 176 4.563
Karpe 0 ...
Laks 17 4.602
Havørred 67 4.960
Pighvarre 7 ...
Regnbueørred 30.478 515.353
Sandart 49 ...
Skrubbe 0 ...
I alt 32.829 652.503

Note: Produktionen er defineret som de fisk og skaldyr der fraføres i løbet af året - dog ikke fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Produktionen af øjenæg og rogn/kaviar indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Note: Er der under værdi angivet "...", angivet dette at værdien af diskretionshensyn er udeladt. I den samlede værdi, indgår også de diskretionerede værdier.
Note: Døde, kasserede, undslupne samt vægtangivelser uden tilhørende værdi, indgår ikke i opgørelsen.
Note: På 3 % af indberetningsskemaerne, optræder der mængder uden tilhørende værdi (eksl. fraførsler til andre danske anlæg).
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Samlet produktion inkl. fraførsel til andre danske anlæg