Dansk Akvakultur
Den fraførte produktion, der ikke fraføres til andre danske anlæg, fordelt på arter i 2006.
Mængden er opgjort i tons og værdi i 1.000 kr.

Art Produktion
Vægt Værdi
Bækørred 68 2.269
Blanke Ål 1.707 115.652
Blåmusling 406 3.028
Brødding 196 4.917
Gedde 0 ...
Guldørred 10 ...
Helt 0 ...
Krebs 0 13
Kildeørred 170 4.452
Karpe 0 ...
Laks 18 4.262
Østers 0 ...
Havørred 76 5.929
Pighvarre 8 3.778
Regnbueørred 26.192 484.681
Sandart 36 ...
Skrubbe 0 ...
I alt 28.888 632.285

Note: Produktionen er defineret som de fisk og skaldyr der fraføres i løbet af året - dog ikke fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Produktionen af øjenæg og rogn/kaviar indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Note: Er der under værdi angivet "...", angivet dette at værdien af diskretionshensyn er udeladt. I den samlede værdi, indgår også de diskretionerede værdier.
Note: Døde, kasserede, undslupne samt vægtangivelser uden tilhørende værdi, indgår ikke i opgørelsen.
Note: På 2 % af indberetningsskemaerne, optræder der mængder uden tilhørende værdi (eksl. fraførsler til andre danske anlæg).
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Samlet produktion inkl. fraførsel til andre danske anlæg