Dansk Akvakultur
Den fraførte produktion, der ikke fraføres til andre danske anlæg, fordelt på arter i 2007.
Mængden er opgjort i tons og værdi i 1.000 kr.

Art Produktion
Vægt Værdi
Aborre 0 ...
Bækørred 85 2.660
Blanke Ål 1.617 104.344
Blåmusling 949 5.728
Brødding 205 5.164
Barramundi 2 ...
Gedde 0 ...
Guldørred 22 ...
Helt 3 ...
Krebs 0 68
Kildeørred 258 6.402
Karpe 0 ...
Koi 0 ...
Laks 16 ...
Havørred 264 7.714
Pighvarre 38 8.555
Regnbueørred 28.505 499.200
Sandart 47 ...
UNK 39 ...
I alt 32.051 649.619

Note: Produktionen er defineret som de fisk og skaldyr der fraføres i løbet af året - dog ikke fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Produktionen af øjenæg og rogn/kaviar indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Note: Er der under værdi angivet "...", angivet dette at værdien af diskretionshensyn er udeladt. I den samlede værdi, indgår også de diskretionerede værdier.
Note: Døde, kasserede, undslupne samt vægtangivelser uden tilhørende værdi, indgår ikke i opgørelsen.
Note: På 3 % af indberetningsskemaerne, optræder der mængder uden tilhørende værdi (eksl. fraførsler til andre danske anlæg).
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Statistik for tidligere år:
2006