Statistik for akvakulturproduktion i Danmark 2020 og 10 år tilbage
Bruttoproduktion i tons fordelt på arter, inkl. overførsel til videre opdræt i andre danske anlæg

Art År
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aborre 1 1 1 1 2 1 0 2 5 4
Ravfisk (Seriola) . . . . . . 0 71 307 283
Sibirisk Stør . . . . 0 . 0 0 0 .
Stjernestør . . . . 0 . . . . .
Russisk Stør . . . . . 2 1 3 0 1
Hvid Stør . . . . 0 1 0 0 . .
Sterlet . . . . 0 . . . . .
Bars . . . . . . . . 1 .
Bækørred 64 64 59 47 44 36 36 25 40 38
Blåmusling 540 732 810 2.410 1.869 2.383 3.179 5.014 8.801 7.831
Brødding 257 275 272 237 233 237 246 212 207 188
Sølvlaks . . . . . . 38 . . .
Fjeldørred . . . . 1 . . . 15 11
Savtang . . . . . . . 0 . .
Blæretang . . . . . . . 0 . .
Purpurhinde . . . . . . . 0 . .
Guldbrasen . . . . . . . . 1 .
Gedde 0 0 0 0 . 0 0 0 . 0
Helt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beluga . . . . 0 0 0 0 . .
Krebs . . . . 0 0 0 0 0 0
Kildeørred 109 127 85 106 150 94 90 24 34 55
Karpe . . 0 0 0 0 . . . .
Laks 16 13 23 407 428 1.292 807 1.030 1.475 1.940
Østers . . 0 . 0 0 1 0 0 0
Havørred 78 86 80 79 79 87 45 43 40 43
Pighvarre 5 2 7 0 . 0 . . . .
Elritse . . . . . . . . . 0
Regnbueørred inkl. guldørred 37.531 39.618 40.676 40.544 42.932 40.555 43.574 40.830 43.419 41.957
Sandart 69 128 119 136 88 155 273 340 278 303
Sunshine bass,hybrid . . . . . . 1 18 45 11
Stillehavsøsters . . . . 0 . . . . .
Skrubbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stør 1 0 2 1 4 . . . . .
Størarter . . . . . . 1 . 0 .
Suder . . 10 . . . . . . .
Sukkertang . 3 3 10 1 . 1 12 0 22
Grønalger . . 0 . . . . . . .
Klørtangarter . . . . . . . 0 . .
Søsalat 0 0 . . . . . . . .
Ål 1.154 1.129 864 789 1.231 1.067 550 451 487 626
Uspecificeret art 0 . . . . . . . . .
I alt 39.826 42.178 43.012 44.768 47.063 45.913 48.844 48.076 55.154 53.314

Note: Produktionen er defineret som fisk, skaldyr og tang der er fraført i produktionsåret.
Note: Døde, kasserede, undslupne samt produktionen af rogn/kaviar og levende æg indgår ikke i opgørelsen. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår heller ikke.
Note: I 2012 og 2013 skulle 'Yngel og ungfisk' kun indberettes i styk. Ved manglede vægt er anvendt følgende konvertering: 0,05g/stk for helt; 0,5g/stk for pighvar og skrubbe; 2g/stk for aborre og gedde; 10g/stk for laks, ål og østers; 25g/stk for havørred, blåmusling og bækørred og 50g/stk for resten.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 13. oktober 2021.
Samlet værdi og gennemsnitlig kilopris kan ses i denne tabel: Samlet produktion for 2020 fratrukket fraførsel til andre danske anlæg