Statistik for dansk akvakultur
Produktionen fordelt på art og størrelse - 2010
Mængde er i 1000 stk. for levende æg og tons for resten. Værdi er angivet i 1.000 kr.

Art Større individer Yngel og ungfisk Levende æg Rogn/kaviar
Mængde Værdi Mængde Værdi Mængde Værdi Mængde Værdi
Aborre . . 1 ... . . . .
Uspecificeret Art 5 150 . . . . . .
Bækørred 38 1.097 18 1.194 3.058 133 . .
Ål 1.504 83.321 28 9.024 . . . .
Blåmusling 695 3.047 61 ... . . . .
Brødding 155 4.380 5 ... . . . .
Fjeldørred/Rødding . . . . 3.085 ... . .
Gedde . . 0 ... . . . .
Helt . . 3 659 430 ... . .
Kildeørred 115 3.095 . . 840 ... . .
Laks 1 ... 16 4.398 . . . .
Havørred 2 178 76 6.140 900 5 . .
Pighvarre 1 ... 4 2.886 410 ... . .
Regnbueørred 30.116 583.914 6.393 132.669 321.563 22.362 342 28.435
Sandart 48 ... 11 4.170 . . . .
Skrubbe . . 0 ... 508 ... . .
Stør . . 0 ... . . . .
I alt 32.680 682.060 6.618 162.274 330.794 25.898 342 28.435

Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår den totale værdi.
Note: Døde, kasserede og undslupne indgår ikke i opgørelsen.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens akvakulturregister 3. november 2011