Statistik for akvakultur i Danmark
Produktionen fordelt på art og størrelse - 2011
Mængde er i 1000 stk. for levende æg og tons for resten. Værdi er angivet i 1.000 kr.

Art Større individer Yngel og ungfisk Levende æg Rogn/kaviar
Mængde Værdi Mængde Værdi Mængde Værdi Mængde Værdi
Aborre 1 ... 0 ... . . . .
Bækørred 51 1.473 14 1.274 5.000 258 . .
Ål 1.124 74.359 30 9.902 . . . .
Blåmusling 540 2.001 . . . . . .
Brødding 254 7.911 3 ... 7.580 ... . .
Gedde . . 0 ... . . . .
Helt . . 0 508 . . . .
Kildeørred 109 3.340 0 ... . . . .
Laks 1 ... 15 4.354 . . . .
Havørred 23 909 55 4.700 414 5 . .
Pighvarre 2 ... 3 2.803 . . . .
Regnbueørred inkl. Guldørred 31.901 664.068 5.630 128.370 323.810 24.934 340 35.100
Sandart 62 3.390 7 4.634 . . . .
Skrubbe . . 0 ... . . . .
Stør . . 1 ... . . . .
Søsalat 0 ... . . . . . .
Uspecificeret art 0 ... . . . . . .
I alt 34.068 757.663 5.758 157.303 336.804 26.385 340 35.100

Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår den totale værdi.
Note: Døde, kasserede og undslupne indgår ikke i opgørelsen.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens akvakulturregister 29. oktober 2012