Statistik for akvakultur i Danmark, 2013
Økologisk produktion fordelt på arter

Art Tons I alt
Ferskvand Saltvand
Bækørred 4 . 4
Blåmusling . 2 2
Havørred . 1 1
Regnbueørred inkl. guldørred 553 148 700

Note: Produktionen er defineret som de fisk, skaldyr og alger der fraføres i løbet af året. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Produktionen af rogn/kaviar, levende æg og døde, kasserede, undslupne indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 10. oktober 2017.
Lignende statistik for året før:
Økologisk produktion i 2012