Statistik for akvakultur i Danmark, 2016
Økologisk produktion fordelt på arter

Art Tons I alt
Ferskvand Saltvand
Bækørred 6 . 6
Blåmusling . 1.345 1.345
Krebs 0 . 0
Regnbueørred inkl. guldørred 1.617 214 1.831

Note: Produktionen er defineret som de fisk, skaldyr og alger der fraføres i løbet af året. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Produktionen af rogn/kaviar, levende æg og døde, kasserede, undslupne indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 10. oktober 2017.
Lignende statistik for året før:
Økologisk produktion i 2015