Statistik for akvakultur i Danmark, 2018
Økologisk produktion fordelt på arter og produktionsvand

Art Tons I alt
Ferskvand Saltvand
Blåmusling . 2.594 2.594
Regnbueørred inkl. guldørred 189 184 373
Tang og alger . 0 0

Note: Produktionen er defineret som de fisk, skaldyr og alger der fraføres i løbet af året. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Produktionen af rogn/kaviar, levende æg og døde, kasserede, undslupne indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 16. december 2019.
Lignende statistik for året før:
Økologisk produktion i 2017