Statistik for akvakultur i Danmark, 2020
Økologisk produktion fordelt på arter og produktionsvand

Art Tons I alt
Ferskvand Saltvand
Bækørred 5 . 5
Blåmusling . 4.818 4.818
Regnbueørred inkl. guldørred 435 207 642
Tang og alger . 22 22

Note: Produktionen er defineret som de fisk, skaldyr og alger der fraføres i løbet af året. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke.
Note: Produktionen af rogn/kaviar, levende æg og døde, kasserede, undslupne indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 13. oktober 2021.
Lignende statistik for året før:
Økologisk produktion i 2019