Dansk Akvakultur
Produktion, inkl. det der fraføres til andre danske anlæg, fordelt på regioner, anlægstype og arter i 2006.
Mængden er opgjort i tons

Anlægstype/art Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark
Ferskvandsdambrug Bækørred . 50 . . 27
Brødding . 195 2 . 1
Guldørred . . . . 10
Krebs . . . . 0
Kildeørred . 12 49 . 105
Karpe . . . . 0
Laks . 3 . . 2
Havørred . 39 . . 28
Pighvarre . 1 . . .
Regnbueørred . 9.746 3.185 . 9.982
Skrubbe . 0 . . .
I alt . 10.047 3.236 . 10.156
Havbrug Regnbueørred 2.071 1.742 . 2.829 881
I alt 2.071 1.742 . 2.829 881
Recirkuleret Blanke Ål . 211 982 167 369
Gedde . . . 0 .
Helt . 0 . . .
Laks . 11 . . 2
Østers . 0 . . .
Havørred 1 3 . 0 15
Pighvarre . 2 . . 3
Regnbueørred . 1.099 387 . 2.467
Sandart . 0 . . 36
Skrubbe . 0 . . .
I alt 1 1.326 1.369 167 2.893
Indpumpningsanlæg Østers . 0 . . .
Pighvarre . 1 . . .
Regnbueørred . 209 19 50 73
Skrubbe . 0 . . .
I alt . 210 19 50 73
Muslingeanlæg Blåmusling . 221 184 . 4
Østers . 0 0 . .
Pighvarre . 0 . . .
I alt . 221 184 . 4
Anden akvakultur Blåmusling . . 1 . .
Helt . 0 . . .
Krebs . 0 . . 0
Kildeørred . 8 . . .
Havørred . 0 . . .
Regnbueørred . 114 48 . .
Skrubbe . 0 . . .
I alt . 122 49 . 0
Total 2.072 13.668 4.858 3.047 14.008

Note: Når der er angivet flere anlægstyper på et skema er mængden fordelt ligeligt mellem disse.
Note: Produktionen er defineret, som den fisk der fraføres i løbet af året. Den fisk der står tilbage i anlæggene indgår ikke.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons
Note: Vægtangivelser uden tilhørende værdi, så som døde, kasserede, undslupne og interne overførsler mellem anlæg, indgår ikke i opgørelsen.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.