Statistik for akvakultur i Danmark, 2013
Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter

Anlægstype/art Region I alt
Midtjylland


Nordjylland


Sjælland


Syddanmark


Ferskvandsdambrug Bækørred 43 5 . 3 51
Brødding 210 . . 62 272
Kildeørred 17 0 . 69 85
Karpe . . . 0 0
Laks . . . 2 2
Havørred 1 15 . 6 22
Regnbueørred inkl. guldørred 6.023 1.535 126 5.431 13.115
Suder . . . 10 10
Subtotal 6.294 1.555 126 5.582 13.557
Model type I Regnbueørred inkl. guldørred 2.223 . . 645 2.868
Subtotal 2.223 . . 645 2.868
Model type III Regnbueørred inkl. guldørred 3.535 970 . 4.202 8.706
Subtotal 3.535 970 . 4.202 8.706
Havbrug Helt 0 . . . 0
Havørred . . 1 . 1
Regnbueørred inkl. guldørred 1.834 . 7.287 1.383 10.505
Subtotal 1.834 . 7.289 1.383 10.506
Recirkuleret Aborre 0 . . . 0
Ål 79 364 120 228 791
Helt 0 . . . 0
Laks 10 . . . 10
Havørred 0 . . 1 1
Pighvarre . . . 6 6
Regnbueørred inkl. guldørred 2.323 . . . 2.323
Sandart 60 . . 59 119
Stører . . . 2 2
Subtotal 2.472 364 120 295 3.251
Indpumpning Pighvarre 0 2 . . 2
Regnbueørred inkl. guldørred . . 159 . 159
Skrubbe 0 . . . 0
Subtotal 0 2 159 . 161
Musling Blåmusling 2 808 . . 810
Østers 0 . . . 0
Subtotal 2 808 . . 810
Anden akvakultur Sukkertang 3 . . . 3
Grønalger . . 0 . 0
Subtotal 3 . 0 . 3
Total (tons) 16.364 3.698 7.694 12.107 39.862

Note: Tabellen indeholder fraførelser fra danske akvakulturanlæg i 2013 inkl. fraførelser til andre danske anlæg.
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen.
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 19. juni 2017
Lignende statistik for året før:
2012