Antal beskæftigede i den danske fiskerisektor 2000-2001
Fordelt på amter og køn

Branche= Fiskeri
  2000 2001
Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt
Københavns kommune 17 1 18 15 1 16
Frederiksberg kommune 1 1 2 . . .
Københavns amt 32 . 32 29 1 30
Frederiksborg amt 164 6 170 156 7 163
Roskilde amt 44 1 45 44 1 45
Vestsjællands amt 139 4 143 120 4 124
Storstrøms amt 281 8 289 276 11 287
Bornholms regionskommune 281 7 288 293 7 300
Fyns amt 258 10 268 258 14 272
Sønderjyllands amt 88 1 89 83 2 85
Ribe amt 463 14 477 443 9 452
Vejle amt 29 2 31 25 3 28
Ringkøbing amt 1.074 30 1.104 1.035 29 1.064
Århus amt 202 11 213 198 6 204
Viborg amt 381 14 395 403 15 418
Nordjyllands amt 1.022 25 1.047 1.012 29 1.041
I alt 4.476 135 4.611 4.390 139 4.529
Kilde: Danmarks Statistik - Registerbaseret Arbejdsstyrke-Statistik (RAS) 
Antal beskæftigede i den danske fiskerisektor 2000-2001
Fordelt på amter og køn

Branche= Dambrug og fiskeavl
  2000 2001
Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt
Københavns kommune . . . 3 . 3
Københavns amt 2 . 2 1 . 1
Frederiksborg amt 1 . 1 1 . 1
Vestsjællands amt 52 22 74 44 22 66
Storstrøms amt 9 7 16 13 4 17
Bornholms regionskommune 1 1 2 1 . 1
Fyns amt 3 . 3 2 1 3
Sønderjyllands amt 20 2 22 21 2 23
Ribe amt 152 31 183 144 31 175
Vejle amt 145 31 176 137 31 168
Ringkøbing amt 131 23 154 149 49 198
Århus amt 29 8 37 31 4 35
Viborg amt 48 14 62 53 11 64
Nordjyllands amt 79 14 93 74 24 98
I alt 672 153 825 674 179 853
Kilde: Danmarks Statistik - Registerbaseret Arbejdsstyrke-Statistik (RAS) 
Antal beskæftigede i den danske fiskerisektor 2000-2001
Fordelt på amter og køn

Branche= Fiskehermetik-, fiskefars og fiskefiletfabrikker
  2000 2001
Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt
Københavns kommune 33 15 48 31 10 41
Københavns amt 7 3 10 . . .
Frederiksborg amt 18 27 45 15 31 46
Roskilde amt 11 7 18 6 8 14
Vestsjællands amt 17 29 46 15 25 40
Storstrøms amt 3 1 4 . 1 1
Bornholms regionskommune 315 420 735 329 426 755
Fyns amt 57 101 158 62 108 170
Sønderjyllands amt 67 54 121 26 8 34
Ribe amt 201 189 390 224 234 458
Vejle amt 96 207 303 81 155 236
Ringkøbing amt 77 122 199 70 82 152
Århus amt 82 90 172 88 136 224
Viborg amt 394 554 948 340 532 872
Nordjyllands amt 630 755 1.385 560 711 1.271
I alt 2.008 2.574 4.582 1.847 2.467 4.314
Kilde: Danmarks Statistik - Registerbaseret Arbejdsstyrke-Statistik (RAS) 
Antal beskæftigede i den danske fiskerisektor 2000-2001
Fordelt på amter og køn

Branche= Røgning og saltning af fisk
  2000 2001
Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt
Københavns kommune 13 8 21 13 5 18
Københavns amt 3 . 3 2 . 2
Frederiksborg amt 32 34 66 24 29 53
Storstrøms amt 13 9 22 9 5 14
Bornholms regionskommune 14 15 29 29 26 55
Fyns amt 2 5 7 2 2 4
Sønderjyllands amt 31 82 113 78 137 215
Ribe amt 117 222 339 111 252 363
Vejle amt 54 178 232 82 253 335
Ringkøbing amt 23 82 105 24 89 113
Århus amt 18 28 46 18 28 46
Viborg amt 4 1 5 4 1 5
Nordjyllands amt 293 388 681 301 430 731
I alt 617 1.052 1.669 697 1.257 1.954
Kilde: Danmarks Statistik - Registerbaseret Arbejdsstyrke-Statistik (RAS) 
Antal beskæftigede i den danske fiskerisektor 2000-2001
Fordelt på amter og køn

Branche= Fiskemelsfabrikker
  2000 2001
Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt
Vestsjællands amt 1 . 1 1 . 1
Storstrøms amt . . . . 1 1
Bornholms regionskommune 2 . 2 2 . 2
Ribe amt 116 22 138 111 21 132
Ringkøbing amt 73 17 90 69 15 84
Århus amt 1 . 1 1 . 1
Viborg amt 23 5 28 26 5 31
Nordjyllands amt 106 16 122 99 14 113
I alt 322 60 382 309 56 365
Kilde: Danmarks Statistik - Registerbaseret Arbejdsstyrke-Statistik (RAS) 
Antal beskæftigede i den danske fiskerisektor 2000-2001
Fordelt på amter og køn

Branche= Fiskeauktioner
  2000 2001
Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt
Københavns kommune 1 . 1 . . .
Frederiksborg amt 3 1 4 3 1 4
Roskilde amt 1 . 1 10 2 12
Fyns amt 2 1 3 2 1 3
Ribe amt 21 1 22 17 1 18
Ringkøbing amt 62 11 73 71 10 81
Århus amt 3 . 3 4 2 6
Viborg amt 26 3 29 24 5 29
Nordjyllands amt 32 6 38 34 8 42
I alt 151 23 174 165 30 195
Kilde: Danmarks Statistik - Registerbaseret Arbejdsstyrke-Statistik (RAS) 
Antal beskæftigede i den danske fiskerisektor 2000-2001
Fordelt på amter og køn

Branche= Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
  2000 2001
Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt
Københavns kommune 183 92 275 141 70 211
Frederiksberg kommune 2 . 2 3 . 3
Københavns amt 17 10 27 23 18 41
Frederiksborg amt 106 23 129 112 23 135
Roskilde amt 11 5 16 10 3 13
Vestsjællands amt 24 11 35 20 15 35
Storstrøms amt 36 10 46 32 9 41
Bornholms regionskommune 8 1 9 9 4 13
Fyns amt 33 21 54 38 26 64
Sønderjyllands amt 44 18 62 29 20 49
Ribe amt 156 81 237 170 115 285
Vejle amt 46 17 63 54 15 69
Ringkøbing amt 143 100 243 142 98 240
Århus amt 63 15 78 70 15 85
Viborg amt 294 154 448 262 156 418
Nordjyllands amt 490 300 790 569 356 925
I alt 1.656 858 2.514 1.684 943 2.627
Kilde: Danmarks Statistik - Registerbaseret Arbejdsstyrke-Statistik (RAS) 
Antal beskæftigede i den danske fiskerisektor 2000-2001
Fordelt på amter og køn

Branche= Fisk og vildtforretning
  2000 2001
Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt
Københavns kommune 44 16 60 41 18 59
Frederiksberg kommune 12 3 15 7 2 9
Københavns amt 33 4 37 31 7 38
Frederiksborg amt 43 24 67 42 28 70
Roskilde amt 10 7 17 11 8 19
Vestsjællands amt 23 29 52 21 14 35
Storstrøms amt 18 25 43 16 24 40
Bornholms regionskommune 11 16 27 15 11 26
Fyns amt 65 43 108 62 44 106
Sønderjyllands amt 8 9 17 7 10 17
Ribe amt 24 12 36 22 11 33
Vejle amt 63 60 123 64 50 114
Ringkøbing amt 25 57 82 28 55 83
Århus amt 75 49 124 63 36 99
Viborg amt 13 13 26 17 14 31
Nordjyllands amt 70 31 101 67 42 109
I alt 537 398 935 514 374 888

Kilde: Danmarks Statistik - Registerbaseret Arbejdsstyrke-Statistik (RAS)