Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Danmarks eksport af fisk og fiskeprodukter
i ton fordelt på varegrupper 2007-2016

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hel saltvandsfisk Sild Fersk 46.876 66.239 67.695 63.027 56.365 92.230 111.023 98.916 83.724 70.430
Frosset 6.750 13.276 3.095 1.057 475 806 2.168 4.519 6.453 7.249
Fladfisk Fersk 16.175 16.826 14.302 13.672 16.901 18.219 22.802 21.402 23.638 21.306
Frosset 25.905 23.173 25.417 29.432 27.049 26.274 35.145 37.828 36.294 35.952
Torsk Fersk 22.113 22.586 23.784 27.732 26.994 34.604 37.052 40.929 43.359 43.786
Frosset 5.501 7.339 6.830 6.197 7.535 7.522 6.184 8.956 16.084 18.946
Kuller Fersk 3.794 3.813 4.355 3.666 4.981 5.271 9.146 10.097 10.571 9.761
Frosset 183 380 213 1.640 1.688 750 1.401 310 610 95
Sej Fersk 5.182 7.200 5.814 5.665 5.336 4.944 6.991 6.929 8.869 9.713
Frosset 157 188 17 191 189 99 74 41 232 424
Anden torskefisk Fersk 5.065 3.954 2.846 3.083 2.826 3.752 6.747 11.935 7.175 6.133
Frosset 361 347 72 394 335 524 707 614 939 870
Makrel Fersk 11.588 15.107 9.967 24.694 15.953 22.971 31.220 45.497 41.404 36.756
Frosset 4.989 5.619 2.668 3.531 2.356 3.025 7.338 5.513 9.138 10.144
Anden fisk Fersk 8.350 12.454 25.208 35.691 16.732 8.034 18.856 17.070 14.534 10.519
Frosset 3.510 3.613 5.100 3.011 3.483 2.793 3.788 5.041 4.997 9.401
Saltvandsfisk i alt   166.500 202.113 197.383 222.681 189.197 231.816 300.643 315.600 308.020 291.487
Ferskvandsfisk Laks og ørred   54.113 47.590 38.441 38.504 35.887 41.652 41.218 52.750 54.049 49.529
Ål   2.232 2.341 2.637 2.193 1.317 1.221 1.022 1.234 1.546 1.156
Anden ferskvandsfisk   1.480 1.673 1.444 1.678 2.016 3.428 3.454 3.870 2.963 3.669
Ferskvandsfisk i alt   57.825 51.604 42.522 42.375 39.219 46.301 45.693 57.854 58.558 54.354
Krebs og bløddyr Hummer og jomfruhummer   5.473 5.259 5.453 5.553 3.919 3.958 3.355 3.520 3.387 3.329
Rejer   105.223 97.522 83.404 82.057 63.351 61.918 63.102 61.743 52.849 49.735
Andre krebsdyr   1.895 1.675 1.743 2.262 1.485 2.619 3.129 2.536 2.280 2.299
Muslinger   29.794 15.852 9.706 11.071 8.674 12.421 22.622 11.608 17.020 16.386
Andre bløddyr   3.441 3.659 2.549 3.142 3.288 2.771 2.518 2.572 2.324 1.523
Krebs og bløddyr i alt   145.826 123.967 102.855 104.085 80.717 87.075 100.384 87.194 82.873 77.738
I alt   . . . . . 3.388 5.657 5.215 5.013 4.465
Industrifisk Affald   19.064 23.031 24.879 15.872 9.928 3.385 84.725 2.310 4.363 13.001
Industrifisk i alt   22.964 12.001 25.365 37.791 23.053 5.385 4.041 10.611 12.529 4.272
Filet Fladfisk Fersk . . . . . 885 957 1.284 1.293 907
Frosset 449 315 231 203 317 4.166 3.577 3.063 3.326 2.178
Torsk Fersk 7.404 7.020 7.194 6.836 6.805 6.848 8.013 9.582 8.835 8.022
Frosset 7.092 5.725 5.056 4.903 6.176 4.749 4.705 5.090 4.762 7.029
Kuller Frosset 328 251 111 171 147 381 331 120 136 252
Sej Fersk 5.527 6.195 5.901 5.740 4.885 3.514 4.326 4.362 4.922 4.726
Frosset 11.337 3.221 2.526 3.124 2.533 1.557 2.258 1.194 1.672 1.495
Anden torskefisk Fersk . . . . . 367 797 615 1.084 971
Frosset 1.448 1.980 1.697 1.982 2.880 2.022 1.667 1.451 1.544 858
Makrel Frosset 768 896 1.231 1.386 1.326 1.052 1.172 1.180 1.502 1.187
Anden fisk Fersk 16.084 18.302 13.018 8.990 7.371 4.642 5.548 3.631 2.811 2.936
Frosset 12.116 12.169 10.067 10.809 11.985 6.264 6.737 6.771 5.478 4.497
Laks og ørred Fersk 10.685 11.170 10.233 9.531 9.485 13.350 12.559 10.559 11.040 9.134
Frosset 7.914 8.952 7.161 7.964 6.913 7.007 10.718 9.081 8.418 11.126
Anden ferskvandsfisk Fersk 4.024 3.660 2.870 158 138 2.354 2.165 1.781 1.651 1.545
Frosset 6.487 4.932 4.390 3.263 3.261 5.518 3.959 3.851 3.874 4.015
Sild (incl. skåret) Fersk 14.797 7.178 4.351 2.727 1.829 4.442 3.812 2.445 2.225 3.969
Frosset 11.276 9.799 5.571 4.050 2.468 3.439 5.016 6.727 7.463 6.831
Filet i alt   117.738 101.766 81.609 71.837 68.518 72.556 78.318 72.787 72.035 71.679
Saltet, tørret, røget Sild Saltet 7.008 5.286 4.344 4.307 4.039 4.165 3.927 3.167 3.908 3.474
Saltet/tørret . . . . . 2 2 0 0 0
Røget 95 49 47 60 49 62 88 56 61 46
Fladfisk Saltet 22 . . . . . . . . .
Saltet/tørret 39 276 41 8 2 1 . 0 . 1
Røget 538 599 472 447 351 313 309 338 307 268
Torsk Saltet 1.377 964 1.267 1.802 926 1.546 1.894 2.366 2.265 2.422
Saltet/tørret 7.207 7.004 6.715 7.029 6.368 6.656 12.701 7.981 7.648 6.779
Anden torskefisk Saltet/tørret . . . . . 2.057 1.853 1.798 2.470 2.325
Makrel Røget 107 105 81 86 79 152 195 134 161 137
Anden fisk Saltet 447 205 228 320 208 120 372 233 241 601
Saltet/tørret 2.107 1.941 3.969 2.658 2.547 3.287 5.074 6.880 7.424 4.357
Røget 154 206 122 98 69 110 87 50 74 82
Laks og ørred Saltet 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0
Saltet/tørret 12 5 30 3 1 25 25 97 271 26
Røget 12.408 12.770 12.247 12.261 11.507 12.764 13.277 13.137 13.306 12.372
Ål Røget 21 13 51 16 8 10 10 8 3 4
Tang og andre alger   216 227 266 364 431 699 616 485 500 379
Saltet, tørret, røget i alt   31.759 29.654 29.883 29.460 26.587 31.968 40.430 36.730 38.641 33.274
Tilberedt eller konserveret Sild Tilberedt 37.181 37.773 26.286 25.145 19.620 20.807 23.363 24.982 28.094 21.292
Konserveret 1.728 1.950 1.863 1.829 1.649 1.601 1.943 780 1.048 849
Makrel   11.002 11.009 10.226 11.726 12.474 11.560 11.270 8.895 9.527 8.293
Ål   . . . . . 51 36 12 10 8
Rejer   40.304 38.295 36.651 36.658 29.506 31.617 31.919 31.175 27.012 22.345
Sardin   6 5 6 6 3 9 4 3 4 24
Kaviar og anden rogn   842 1.144 977 778 1.253 1.291 2.454 1.774 2.147 764
Fiskefilet Panerede 16.270 16.358 16.022 16.690 16.376 14.216 13.210 12.829 13.241 12.453
Færdigretter m.v.   8.916 9.503 6.669 5.646 5.451 2.398 2.708 2.336 1.952 2.733
Andre fiskevarer   11.077 12.331 10.921 8.422 6.529 9.257 10.337 9.757 9.115 10.033
Muslinger   8.259 6.767 6.559 6.146 6.214 4.273 4.884 11.506 7.758 6.477
Andre krebs- og bløddyr   3.835 3.659 3.506 3.541 3.443 3.490 3.896 3.834 3.482 3.813
Tilberedt, konserveret i alt   139.420 138.794 119.685 116.588 102.519 100.570 106.026 107.883 103.388 89.082
Fiskemel, olie m.v. Fiskemel   151.105 200.596 235.973 208.228 202.679 183.517 195.156 180.248 213.028 155.833
Fiskeolie   128.271 119.964 168.992 159.911 169.547 149.387 119.603 138.860 117.141 131.834
Fiskeleverolie   194 307 19 14 101 105 209 245 176 246
Solubles   312 264 936 749 1.713 4.835 1.768 1.990 7.035 9.590
Fiskemel, olie m.v. i alt   279.882 321.132 405.920 368.903 374.039 337.845 316.736 321.342 337.380 297.503
  I alt   980.976 1.004.061 1.030.101 1.009.591 913.779 916.903 1.076.995 1.012.310 1.017.787 932.389

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen den 12. maj 2017