Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Danmarks import fra tredielande af fisk og fiskeprodukter
i ton fordelt på varegrupper i 2016

  Færøerne

Island

Norge

Grønland

Rusland

USA

Canada

Thailand

Alle 3. lande

Hel saltvandsfisk Sild Fersk 6 . 19.883 . . . . . 19.890
Frosset 1.001 . 181 2.597 . . . . 3.779
Fladfisk Fersk 93 13 1.639 . . . . . 1.746
Frosset 1.403 74 756 31.526 210 0 5.984 . 39.953
Torsk Fersk 171 139 26.650 221 24 . . . 27.206
Frosset 844 0 689 16.471 272 4.462 . . 22.738
Kuller Fersk 4 0 7.720 . . . . . 7.724
Frosset . . 50 140 . . . . 191
Sej Fersk 631 31 9.296 . . . . . 9.958
Frosset 23 . 2 202 . 144 . . 371
Anden torskefisk Fersk 39 1 2.094 . . . . . 2.135
Frosset 86 . 25 33 . . . . 163
Makrel Fersk . . 425 . . . . . 425
Frosset 552 0 13 7.103 . . . . 7.688
Anden fisk Fersk 289 106 1.384 . . . 0 . 1.790
Frosset 440 236 708 5.753 . 36 0 . 7.561
I alt 5.584 600 71.519 64.047 506 4.643 5.985 . 153.319
Ferskvandsfisk Laks og ørred Fersk 2.192 1.709 52.511 . . . . . 56.412
Frosset 13 1 1.133 3 . 558 133 . 4.487
Anden ferskvandsfisk Fersk 80 19 408 . . 1 . 0 553
Frosset . . . . . . . 41 204
Ål Fersk . . 0 . . . 7 . 7
Frosset . . . . . . 7 . 7
I alt 2.284 1.729 54.052 3 . 559 146 41 61.669
Krebs og bløddyr Hummer og jomfruhummer Fersk . . 0 . . 22 38 . 60
Frosset 1 . 0 . . 55 137 . 201
5 . 1 . . . 0 . 7
Rejer Frosset 1.865 143 83 32.817 254 19 5.740 . 41.043
. . 482 . . 0 . . 484
Andre krebsdyr Frosset 0 . 539 1.023 1 . 0 . 1.626
. . 4 391 . 0 . . 397
Muslinger Fersk . . 110 0 . . . . 117
Frosset . . 1 0 . 0 3 . 9
617 . 2 128 1 139 14 . 1.571
Andre bløddyr Fersk 2 0 2 . . 0 0 . 4
Frosset . . . . . 26 . 36 1.286
. 4 0 . . . . . 13
Saltet/tørret . . . . . 0 . . 5
I alt Saltet . 73 453 . . . . 12 3.933
I alt 2.490 220 1.676 34.358 256 261 5.932 48 50.755
Industrifisk Industrifisk 32.010 1 84.122 7.822 . . 0 . 123.956
Affald 24.653 34.384 62.401 2 . . . . 121.440
I alt 56.663 34.385 146.522 7.824 . . 0 . 245.396
Filet Fladfisk Fersk 0 11 0 . . . . . 11
Frosset . . . 2.210 . 15 . . 2.612
Torsk Fersk 117 82 3.158 . . . . 0 3.357
Frosset 31 449 40 2.713 298 . . 1 4.405
Kuller Frosset 6 24 1 43 20 . . . 145
Sej Fersk 365 6 112 . . . . . 483
Frosset 563 . 14 85 . . . . 665
Anden torskefisk Fersk 0 6 656 . . . . . 661
Frosset 2.127 1 9 . 39 4.100 3 . 8.779
Makrel Frosset . 77 48 . . . . . 197
Anden fisk Fersk 92 90 95 . . . . . 278
Frosset 396 23 16 164 . 7 24 . 1.548
Laks og ørred Fersk 51 14 1.780 . . . . . 1.844
Frosset 4.345 5 581 . 20 59 20 0 9.717
Anden ferskvandsfisk Fersk . 5 0 . . . . . 5
Frosset 42 59 3 . 166 . . . 3.958
Sild (incl. skåret) Frosset . . 262 2.090 . 21 42 . 2.415
I alt 8.134 852 6.776 7.304 543 4.201 89 1 41.081
Saltet, tørret, røget Sild Saltet . . 6 . . . . . 6
Fladfisk Røget 0 . . . . . . . 0
Torsk Saltet 783 1 24 1.102 . . 72 . 2.000
Saltet/tørret 2.143 0 1.872 156 . . . . 4.171
Anden torskefisk Saltet/tørret 2.412 0 1 . . . . . 2.414
Makrel Røget 0 1 0 . . . . . 1
Anden fisk Saltet 153 0 10 . . . . . 164
Røget 0 0 1 . . . . . 1
Saltet/tørret 3 444 4.998 0 . . . . 5.445
Laks og ørred Røget 2 1 19 . . . . . 178
Saltet/tørret 0 0 . 0 . . . . 0
Tang og andre alger 5 4 41 . . 1 191 0 5.007
I alt 5.502 452 6.972 1.258 . 1 263 0 19.386
Tilberedt eller konserveret Sild Tilberedt . 194 3.938 . . . . . 4.132
Konserveret . 1 0 . . . . . 2
Makrel . . 1 . . . . . 6
Rejer 0 638 96 14.442 . 2.693 6.384 115 28.157
Kaviar og anden rogn . 14 3 534 . 2 . . 554
Andre fiskevarer 0 1.020 13 . . 50 . 405 1.657
Andre krebs- og bløddyr . 0 14 . . 0 2 193 3.750
Ål . . 0 . . . . . 16
Sardin . . 1 . . . . . 128
Fiskefilet Panerede . . 0 . . 47 . . 53
Færdigretter m.v. . . 2 . . . . 89 93
Muslinger . . . . . . . . 688
I alt 0 1.866 4.069 14.976 . 2.792 6.386 802 39.237
Fiskemel, olie m.v. Fiskemel 7.102 5.922 24.567 . . . . . 65.345
Fiskeolie 0 4.898 12.934 . . 39.736 . . 84.588
Fiskeleverolie . 49 20 . . 0 . . 69
Solubles 0 . 348 . . 39 0 . 388
I alt 7.102 10.869 37.870 . . 39.775 0 . 150.389
I alt 87.760 50.974 329.456 129.770 1.305 52.232 18.801 893 761.231

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen den 12. maj 2017
 
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008