Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Værdien af Danmarks import fra tredielande af fisk og fiskeprodukter
i tusind kr fordelt på varegrupper i 2016

  Færøerne

Island

Norge

Grønland

Rusland

USA

Canada

Thailand

Alle 3. lande

Hel saltvandsfisk Sild Fersk 32 . 116.174 . . . . . 116.206
Frosset 7.445 . 1.445 23.057 . . . . 31.947
Fladfisk Fersk 3.446 324 69.017 . . . . . 72.788
Frosset 55.016 2.767 26.846 867.482 8.427 0 225.917 . 1.186.455
Torsk Fersk 3.989 4.510 699.529 4.799 538 . . . 713.365
Frosset 16.115 0 13.691 233.672 6.356 100.283 . . 370.150
Kuller Fersk 89 9 113.198 . . . . . 113.295
Frosset . . 703 2.069 . . . . 2.772
Sej Fersk 7.526 355 101.601 . . . . . 109.482
Frosset 648 . 34 2.543 . 2.191 . . 5.416
Anden torskefisk Fersk 518 10 29.916 . . . . . 30.444
Frosset 1.303 . 409 225 . . . . 2.200
Makrel Fersk . . 7.800 . . . . . 7.800
Frosset 4.213 0 185 58.034 . . . . 62.903
Anden fisk Fersk 15.066 4.117 38.237 . . . 8 . 58.444
Frosset 6.608 3.571 6.210 67.730 . 4.899 1 . 95.048
I alt 122.012 15.663 1.224.994 1.259.612 15.321 107.374 225.926 . 2.978.714
Ferskvandsfisk Laks og ørred Fersk 110.301 87.484 2.463.144 . . . . . 2.660.945
Frosset 852 26 36.047 74 . 27.233 3.700 . 142.804
Anden ferskvandsfisk Fersk 1.203 180 10.038 . . 164 . 111 19.704
Frosset . . . . . . . 328 3.596
Ål Fersk . . 0 . . . 564 . 564
Frosset . . . . . . 256 . 264
I alt 112.357 87.689 2.509.228 74 . 27.397 4.519 439 2.827.877
Krebs og bløddyr Hummer og jomfruhummer Fersk . . 0 . . 2.409 4.731 . 7.144
Frosset 111 . 4 . . 12.018 18.285 . 31.865
528 . 111 . . . 0 . 640
Rejer Frosset 65.671 5.300 3.930 851.252 19.426 1.306 177.418 . 1.132.392
. . 7.995 . . 13 . . 8.204
Andre krebsdyr Frosset 3 . 47.233 54.022 190 . 85 . 107.077
. . 645 2.254 . 12 . . 2.960
Muslinger Fersk . . 6.215 0 . . . . 7.020
Frosset . . 232 3 . 2 653 . 1.543
16.609 . 272 8.812 128 20.186 2.464 . 84.517
Andre bløddyr Fersk 179 6 24 . . 9 9 . 283
Frosset . . . . . 700 . 1.364 33.811
. 1.266 3 . . . . . 4.309
Saltet/tørret . . . . . 13 . . 284
I alt Saltet . 1.660 6.243 . . . . 874 221.885
I alt 83.101 8.231 72.906 916.343 19.745 36.666 203.645 2.238 1.643.934
Industrifisk Industrifisk 71.140 451 186.145 17.418 . . 197 . 276.066
Affald 55.725 72.333 38.568 83 . . . . 166.708
I alt 126.864 72.784 224.713 17.501 . . 197 . 442.774
Filet Fladfisk Fersk 5 853 0 . . . . . 859
Frosset . . . 102.236 . 487 . . 117.049
Torsk Fersk 7.615 5.937 215.885 . . . . 21 229.459
Frosset 1.613 22.010 1.959 77.845 10.227 . . 49 144.377
Kuller Frosset 100 1.868 29 1.033 616 . . . 5.456
Sej Fersk 8.168 322 4.965 . . . . . 13.455
Frosset 16.826 . 324 971 . . . . 18.190
Anden torskefisk Fersk 4 333 38.705 . . . . . 39.042
Frosset 6.705 92 240 . 898 95.052 50 . 175.725
Makrel Frosset . 1.565 862 . . . . . 3.843
Anden fisk Fersk 3.156 4.726 4.594 . . . . . 12.589
Frosset 8.325 1.466 885 3.034 . 247 941 . 48.565
Laks og ørred Fersk 4.026 1.268 123.498 . . . . . 128.792
Frosset 347.973 694 25.273 . 614 1.984 529 0 601.273
Anden ferskvandsfisk Fersk . 473 26 . . . . . 499
Frosset 1.893 3.828 108 . 7.821 . . . 146.959
Sild (incl. skåret) Frosset . . 3.648 15.459 . 1.241 445 . 20.793
I alt 406.410 45.435 421.002 200.578 20.176 99.011 1.965 70 1.706.927
Saltet, tørret, røget Sild Saltet . . 68 . . . . . 68
Fladfisk Røget 0 . . . . . . . 0
Torsk Saltet 34.874 48 901 27.579 . . 1.760 . 65.718
Saltet/tørret 104.497 5 90.400 3.814 . . . . 198.717
Anden torskefisk Saltet/tørret 79.094 47 37 . . . . . 79.178
Makrel Røget 0 53 30 . . . . . 83
Anden fisk Saltet 4.551 14 235 . . . . . 4.800
Røget 0 30 71 . . . . . 101
Saltet/tørret 83 14.602 63.130 0 . . . . 77.817
Laks og ørred Røget 212 163 529 . . . . . 11.278
Saltet/tørret 0 5 . 2 . . . . 7
Tang og andre alger 90 350 463 . . 189 3.565 3 42.785
I alt 223.402 15.317 155.864 31.395 . 189 5.324 3 480.551
Tilberedt eller konserveret Sild Tilberedt . 3.583 58.562 . . . . . 62.145
Konserveret . 9 12 . . . . . 34
Makrel . . 77 . . . . . 216
Rejer 6 38.086 6.806 608.823 . 183.803 416.656 7.844 1.454.135
Kaviar og anden rogn . 1.242 187 21.460 . 322 . . 23.457
Andre fiskevarer 1 38.162 806 . . 3.312 . 6.629 52.570
Andre krebs- og bløddyr . 0 1.464 . . 123 101 6.163 270.341
Ål . . 17 . . . . . 1.897
Sardin . . 103 . . . . . 1.776
Fiskefilet Panerede . . 0 . . 2.299 . . 2.516
Færdigretter m.v. . . 184 . . . . 2.965 3.189
Muslinger . . . . . . . . 12.144
I alt 7 81.082 68.218 630.282 . 189.859 416.758 23.601 1.884.420
Fiskemel, olie m.v. Fiskemel 76.664 65.363 212.471 . . . . . 623.224
Fiskeolie 0 47.519 116.157 . . 463.817 . . 1.034.950
Fiskeleverolie . 2.799 1.380 . . 60 . . 4.239
Solubles 1 . 1.365 . . 6.340 0 . 7.706
I alt 76.665 115.681 331.373 . . 470.218 0 . 1.670.119
I alt 1.150.818 441.883 5.008.298 3.055.786 55.242 930.713 858.334 26.351 13.635.315

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen den 12. maj 2017
 
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008