Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Værdien af Danmarks eksport til tredielande af fisk og fiskeprodukter
i 1000 kr. fordelt på varegrupper i 2016

  Færøerne

Norge

Rusland

Schweiz

USA

Thailand

Japan

Taiwan

Alle 3. lande

Hel saltvandsfisk Sild Fersk 4.852 39.690 . 1 . . . . 44.543
Frosset . 2 18.695 . . . . . 18.697
Fladfisk Fersk . 557 . 421 896 . . . 2.071
Frosset 36 483 246 92 1.803 3.159 25.627 218.188 1.306.178
Torsk Fersk 856 10.088 . 1.931 26 2 . . 15.462
Frosset 930 4.606 . 0 13 643 . . 229.905
Kuller Fersk . 429 . . . . . . 429
Frosset . 12 . . . . . . 440
Sej Fersk . 3.213 . 93 . . . . 3.306
Frosset . 676 . . . . . . 1.146
Anden torskefisk Fersk 2 28 . 597 . . . . 825
Makrel Fersk 41.020 135.093 . 5 . . . . 176.129
Frosset . 21 60.207 314 . . . . 70.892
Anden fisk Fersk 7 4.870 . 650 104 . . . 5.784
Frosset 125 567 48.382 503 124 1.280 10.401 342 125.608
I alt 47.829 200.335 127.530 4.606 2.966 5.084 36.028 218.530 2.001.414
Ferskvandsfisk Laks og ørred Fersk . 1.807 . 9.016 1.648 . . . 42.403
Frosset 2 . . 1.433 . 7.120 8.505 . 118.642
Anden ferskvandsfisk Fersk 174 2.835 . 4.578 . . 60 . 8.887
Frosset . 102 . 3.851 . . . . 4.374
Ål Fersk . . . 31 . . . . 38
Frosset . . . . . . . . 4
I alt 176 4.744 . 18.909 1.648 7.120 8.564 . 174.349
Krebs og bløddyr Hummer og jomfruhummer Fersk . 680 . . . . . . 680
Frosset 13 2.205 . 4.324 . . 348 . 16.542
. 19 . 247 . . . . 640
Rejer Frosset 626 184.118 230.112 111 767 21.470 23.347 1.010 988.435
10 29.823 . 290 16 . . . 111.035
Andre krebsdyr Frosset 74 852 . 77 42.150 . 18.378 . 104.374
1 3.668 . 33 . . . . 3.703
Muslinger Fersk 9 1.746 . 271 . . . . 2.195
Frosset 22 241 . 122 . . . . 503
116 8.784 . 2.463 . . . . 32.559
Andre bløddyr Fersk 2 545 . . . . . . 581
Frosset . 1.056 . 705 . . . . 4.173
1 37 . 3 . . . . 103
Saltet/tørret . 177 . . . . . . 177
I alt Saltet 255 31.207 . 932 . . . . 40.709
I alt 1.127 265.156 230.112 9.578 42.932 21.470 42.073 1.010 1.306.410
Industrifisk Industrifisk . 5.700 317 484 1.280 3 . . 14.277
Affald . 180 . 2 111 . . . 1.911
I alt . 5.881 317 486 1.392 3 . . 16.188
Filet Fladfisk Fersk . 212 . 5.990 . . . . 6.202
Frosset 1 992 3.063 872 4.040 . . . 9.626
Torsk Fersk . 1.006 . 1.238 . . . . 2.245
Frosset 23 3.182 . 10.595 . . . . 19.109
Kuller Frosset . 394 . 57 . . . . 451
Sej Fersk . 460 . 239 . . . . 699
Frosset 0 2.747 . . . . . . 2.871
Anden torskefisk Fersk . 157 . 365 . . . . 522
Frosset 0 30 . 50 . . . . 431
Makrel Frosset . 131 . 252 . . . . 992
Anden fisk Fersk 3 3.635 . 18.776 42 . . . 22.468
Frosset 16 2.721 . 2.202 . 1.223 84 . 35.809
Laks og ørred Fersk 17 829 . 72.772 9.581 . . . 84.003
Frosset 9 550 . 14.857 8.028 15.618 . . 201.529
Anden ferskvandsfisk Fersk . 45 . 5.068 1.018 . . . 6.142
Frosset . 1.751 . 3.893 . 13.264 . . 34.007
Sild (incl. skåret) Fersk 1 140 . . . . . . 143
Frosset 2 19 29.680 . 2 . 2 . 29.710
I alt 73 18.999 32.743 137.226 22.710 30.105 86 . 456.960
Saltet, tørret, røget Sild Saltet . . . . 2 . . . 51
Røget 16 382 . . 0 . . . 457
Fladfisk Saltet/tørret . . . 127 . . . . 127
Røget 8 1.694 . 50 . . . . 3.131
Torsk Saltet/tørret 491 1.472 . 184 . . . . 3.813
Saltet 97 . . 21 . . . . 160
Anden torskefisk Saltet/tørret . . . . . . . . 2.768
Makrel Røget 28 790 . 2 0 . 2 . 1.391
Anden fisk Saltet/tørret 18 359 . 3.379 9 2.718 25.001 4.231 56.835
Saltet . 288 . 1 . . . . 2.113
Røget 0 6 . 133 . . . . 146
Laks og ørred Saltet/tørret . 15 . . . . . . 391
Saltet . . . . 19 . . . 19
Røget 322 8.591 . 77.796 7.708 . 353 . 355.795
Ål Røget . 343 . 25 2 . . . 526
Tang og andre alger 13 273 . 58 331 39 . . 1.664
I alt 992 14.214 . 81.776 8.071 2.757 25.356 4.231 429.387
Tilberedt eller konserveret Sild Tilberedt 1.062 1.800 . 62 3 . . . 3.572
Konserveret 770 323 0 197 541 0 358 . 4.061
Makrel 554 . . 0 16 . . . 3.500
Rejer 932 225.128 3.592 60.454 6.321 . 20.732 . 324.813
Ål 6 69 . 39 . . . . 250
Sardin 26 3 . . . . . . 52
Kaviar og anden rogn 61 7.720 . 1.662 128 531 0 . 12.238
Fiskefilet Panerede 73 16.835 6.337 30.394 . . . . 57.459
Færdigretter m.v. 617 9.834 1 33.469 . . . . 45.276
Andre fiskevarer 1.206 14.823 0 4.071 1.644 0 628 1.883 43.119
Muslinger 12 1.107 . 243 1.601 . . . 4.043
Andre krebs- og bløddyr 66 26.375 0 4.946 2 . . 0 40.345
I alt 5.387 304.019 9.931 135.535 10.256 531 21.718 1.883 538.729
Fiskemel, olie m.v. Fiskemel . 464.246 . 6.414 29.570 11.594 7.566 63.669 962.601
Fiskeolie 10.886 1.219.609 . 406 13.738 . 15.176 291 1.286.508
Fiskeleverolie 89 417 . 3 . . . . 582
Solubles 2 86.727 . 53 596 . . . 91.650
I alt 10.977 1.770.999 . 6.876 43.905 11.594 22.742 63.960 2.341.341
I alt 66.562 2.584.346 400.632 394.993 133.880 78.665 156.567 289.615 7.264.778

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen den 12. maj 2017
 
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008