Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Danmarks import fra EU-lande af fisk og fiskeprodukter
i ton fordelt på varegrupper i 2016

  Frankrig

Holland

Tyskland

Storbritannien

Sverige

Polen

Spanien og Portugal

Øvrige EU-lande

Hele EU
Hel saltvandsfisk Fladfisk Fersk 645 288 294 265 262 33 69 10 1.865
Frosset 5 58 55 33 . 517 112 20 800
Torsk Fersk 186 7 2.081 334 3.586 171 21 20 6.406
Frosset . 1 1.958 152 217 . 2 0 2.329
Kuller Fersk 49 1 536 100 265 14 . 11 975
Frosset . . . 23 . . . . 23
Sej Fersk 3.239 13 3.645 1.667 1.093 69 . 1 9.727
Frosset . . . . . . 33 . 33
Anden torskefisk Fersk 487 8 999 469 321 3 2 5 2.293
Frosset . 10 8 . 2 0 59 0 81
Makrel Fersk 1 7 3 9.064 681 20 . 4 9.780
Frosset . 600 49 995 0 . 16 170 1.830
Anden fisk Fersk 66 127 7.920 75 9.082 4.126 208 2.479 24.084
Frosset 83 354 89 200 1 93 146 419 1.386
Sild Fersk . 13 4.739 3.148 24.098 399 . 4.042 36.438
Frosset . 13 4 53 . 6 . 15 91
Ferskvandsfisk Laks og ørred Fersk 109 . 234 47 2.084 1.021 28 178 3.701
Frosset 15 12 561 21 2.770 139 101 284 3.904
Anden ferskvandsfisk Fersk 10 109 26 19 1.332 142 1 183 1.821
Frosset . 69 2 12 7 . . 1 90
Ål Fersk . 105 77 . 39 . . 3 224
Frosset . 11 3 . 0 2 . . 16
Krebs og bløddyr Hummer og jomfruhummer Fersk 0 7 1 16 . . 0 0 25
Frosset 5 49 2 138 8 . 10 27 240
10 1 12 39 31 . . 3 96
Rejer Frosset 27 1 47 68 12 . 20 181 356
23 2 3 3 76 5 1 6 119
Andre krebsdyr Frosset 2 10 7 3 1 . 1 8 33
4 6 1 0 9 0 0 1 21
Muslinger Fersk 10 114 7 2 89 . . 3 225
Frosset . 0 8 5 . . 8 . 22
3 68 16 37 4 . 0 37 165
Andre bløddyr Fersk 1 5 1 6 0 . 10 3 26
Frosset 0 33 18 11 1 0 311 89 463
0 1 . . 0 1 . . 3
Saltet/tørret . . 8 . . . . . 8
I alt Saltet 18 284 94 82 84 1 3 223 790
Industrifisk Industrifisk 0 10.123 5.557 16.270 101.184 60.672 4 60.879 254.689
Affald 1.255 14.766 6.510 501 35.903 5.754 714 28.883 94.286
Filet Fladfisk Fersk 16 196 5 . 5 348 . 0 571
Frosset 2 475 72 0 0 692 0 7 1.248
Torsk Fersk 5 5 24 10 285 859 6 67 1.262
Frosset 21 47 560 243 90 530 17 76 1.584
Kuller Frosset . . 85 1 0 179 . . 266
Sej Fersk 16 0 19 . 17 83 . 0 135
Frosset . 8 158 29 1 135 . 9 339
Anden torskefisk Fersk 2 . 0 . 2 24 0 1 29
Frosset 0 44 287 2 9 92 1 8 441
Makrel Frosset . 2 16 510 . . . 98 626
Anden fisk Fersk 44 218 52 9 2.136 356 16 67 2.897
Frosset 606 198 309 154 15 82 109 229 1.703
Laks og ørred Fersk 57 36 142 15 77 479 1 153 960
Frosset 67 23 448 61 131 486 143 701 2.058
Anden ferskvandsfisk Fersk 1 118 805 . 3 14 . 325 1.265
Frosset . 248 440 115 64 19 0 32 919
Sild (incl. skåret) Fersk . . 1 . 3 20 . 3 27
Frosset . 3 139 733 61 8 . 292 1.236
Saltet, tørret, røget Fladfisk Røget . 1 1 . . 3 . 0 5
Torsk Saltet 14 . . . 4 . 39 0 58
Saltet/tørret . . . . 4 . . 0 4
Anden torskefisk Saltet/tørret . . . . 4 . . . 4
Makrel Røget . 261 12 . . 21 . 14 309
Anden fisk Saltet . 27 17 2 5 1 . 0 51
Saltet/tørret 1 24 13 . 1 . . 81 120
Røget 0 1 5 20 40 41 43 0 150
Laks og ørred Saltet . . 13 . . . . 0 13
Saltet/tørret . . . . 35 . . . 35
Røget 12 84 567 17 37 1.070 1 1.393 3.182
Tang og andre alger 2 74 215 6 2 0 0 43 342
Sild Saltet . 0 . . . . . . 0
Saltet/tørret . . . . 0 . . . 0
Røget . . 5 3 . 0 . 6 15
Ål Røget . 3 0 . . . . . 3
Tilberedt eller konserveret Makrel 10 30 1.712 313 105 3 7 821 3.001
Rejer 0 502 490 391 328 131 47 134 2.023
Sardin 4 0 21 38 0 . 12 6 81
Kaviar og anden rogn 5 5 196 0 28 . 1 1 236
Fiskefilet Panerede 1 1.336 214 0 87 3.867 0 0 5.504
Andre fiskevarer 25 221 638 889 243 717 15 1.113 3.858
Muslinger 1 27 3 0 13 1 4 88 138
Andre krebs- og bløddyr 25 15 123 33 130 2 422 71 821
Sild Tilberedt . 0 101 . 115 110 . 9 335
Konserveret . . 225 . 496 . 1 344 1.065
Ål . 1 . . . . . . 1
Færdigretter m.v. . 167 1.474 48 489 87 28 142 2.434
Fiskemel, olie m.v. Fiskemel 83 0 12.023 0 . 154 100 850 13.210
Fiskeolie 40 3.751 3.950 30 18 102 126 687 8.703
Fiskeleverolie . 0 71 . . . . 151 222
Solubles . 1 284 1 0 0 . 0 286
I alt 7.312 35.430 61.511 37.528 188.325 83.904 3.018 106.209 523.237

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen den 12. maj 2017
 
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008