Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Væredien af Danmarks import fra EU-lande af fisk og fiskeprodukter
i tusind kr fordelt på varegrupper i 2016

  Holland

Tyskland

Storbritannien

Sverige

Polen

Frankrig

Spanien og Portugal

Øvrige EU-lande

EU i alt

Hel saltvandsfisk Sild Fersk 144 13.951 19.411 98.659 834 . . 8.528 141.528
Frosset 89 49 321 . 7 . . 66 533
Fladfisk Fersk 11.520 5.480 4.803 7.880 590 10.854 2.985 421 44.533
Frosset 2.767 2.311 777 . 11.296 163 4.716 523 22.554
Torsk Fersk 157 55.372 7.962 54.147 2.279 5.009 710 673 126.308
Frosset 11 42.078 3.083 4.682 . . 52 0 49.906
Kuller Fersk 32 8.761 1.462 4.642 199 619 . 169 15.885
Frosset . . 414 . . . . . 414
Sej Fersk 172 47.725 22.638 15.271 1.551 41.588 . 13 128.957
Frosset . . . . . . 826 . 826
Anden torskefisk Fersk 298 16.534 7.602 7.620 26 6.851 45 96 39.073
Frosset 1.384 276 . 43 0 . 1.526 4 3.234
Makrel Fersk 214 41 81.902 6.296 567 15 . 79 89.113
Frosset 3.958 714 9.996 9 . . 97 2.214 16.988
Anden fisk Fersk 17.272 21.963 6.623 44.509 7.105 3.757 3.730 8.988 113.947
Frosset 10.857 3.824 27.865 96 2.175 13.428 5.519 21.147 84.912
I alt 48.875 219.078 194.859 243.855 26.630 82.284 20.207 42.922 878.711
Ferskvandsfisk Laks og ørred Fersk . 7.621 2.693 102.026 58.112 1.802 1.151 6.896 180.301
Frosset 873 16.337 505 127.702 8.139 341 3.229 9.542 166.668
Ål Fersk 8.732 6.562 . 2.995 . . . 208 18.497
Frosset 751 398 . 1 237 . . . 1.387
Anden ferskvandsfisk Fersk 7.716 770 1.599 32.565 5.082 954 35 14.545 63.265
Frosset 1.002 69 632 212 . . . 14 1.928
I alt 19.075 31.756 5.429 265.500 71.570 3.098 4.414 31.204 432.045
Krebs og bløddyr Hummer og jomfruhummer Fersk 938 93 2.706 . . 9 4 51 3.801
Frosset 2.506 284 11.676 970 . 1.465 1.499 1.918 20.318
61 414 2.331 2.590 . 849 . 319 6.563
Rejer Frosset 127 4.155 7.479 773 . 720 1.302 14.765 29.320
150 610 270 1.486 616 1.583 208 538 5.460
Andre krebsdyr Frosset 874 871 308 137 . 507 95 684 3.476
865 70 42 390 15 427 15 30 1.855
Muslinger Fersk 8.562 1.158 203 4.493 . 705 . 368 15.489
Frosset 41 1.251 650 . . . 1.323 . 3.265
5.796 1.472 3.411 674 . 190 4 2.677 14.224
Andre bløddyr Fersk 234 33 267 0 . 59 638 124 1.354
Frosset 1.160 650 269 51 17 0 13.335 3.028 18.510
38 . . 12 42 47 . . 138
Saltet/tørret . 88 . . . . . . 88
I alt Saltet 9.125 7.561 6.064 2.310 76 2.562 505 15.255 43.457
I alt 30.476 18.710 35.675 13.886 766 9.122 18.928 39.755 167.318
Industrifisk Industrifisk 25.365 13.539 35.421 182.362 138.122 24 57 96.062 490.953
Affald 25.905 13.328 1.546 84.356 7.836 1.976 2.524 65.052 202.523
I alt 51.269 26.867 36.967 266.718 145.959 2.000 2.581 161.114 693.475
Filet Fladfisk Fersk 8.494 229 . 134 11.740 683 . 24 21.304
Frosset 14.868 3.249 0 26 29.725 129 6 356 48.359
Torsk Fersk 348 1.644 2.856 18.645 30.394 384 428 4.536 59.234
Frosset 1.931 23.060 7.015 5.112 23.678 316 480 1.883 63.475
Kuller Frosset . 4.758 65 6 2.773 . . . 7.601
Sej Fersk 7 558 . 516 2.775 511 . 1 4.368
Frosset 250 4.931 1.003 80 4.747 . . 296 11.307
Anden torskefisk Fersk . 0 . 117 320 71 7 69 584
Frosset 1.287 7.134 46 348 2.506 2 53 278 11.654
Makrel Frosset 60 605 10.051 . . . . 1.632 12.348
Anden fisk Fersk 11.455 3.377 1.041 5.038 8.153 3.076 1.144 2.373 35.657
Frosset 12.130 9.729 8.772 172 2.007 10.007 8.875 8.244 59.935
Laks og ørred Fersk 1.631 7.261 771 4.238 20.384 2.398 70 9.405 46.158
Frosset 1.110 22.736 2.384 11.339 28.871 3.059 6.660 33.194 109.354
Anden ferskvandsfisk Fersk 4.246 30.038 . 180 1.287 55 . 14.602 50.407
Frosset 4.130 9.326 3.180 1.377 790 . 1 1.970 20.773
Sild (incl. skåret) Fersk . 13 . 59 252 . . 33 357
Frosset 43 1.649 8.481 782 94 . . 2.587 13.637
I alt 61.991 130.296 45.664 48.169 170.495 20.689 17.724 81.481 576.511
Saltet, tørret, røget Sild Saltet/tørret . . . 0 . . . . 0
Saltet 4 . . . . . . . 4
Røget . 156 111 . 11 . . 168 447
Fladfisk Røget 96 47 . . 662 . . 31 835
Torsk Saltet/tørret . . . 201 . . . 2 203
Saltet . . . 162 . 374 617 3 1.155
Anden torskefisk Saltet/tørret . . . 131 . . . . 131
Makrel Røget 10.763 771 . . 619 . . 634 12.787
Anden fisk Saltet/tørret 145 827 . 315 . 156 . 6.788 8.232
Saltet 164 501 118 263 10 . . 20 1.077
Røget 50 1.131 312 4.320 1.857 0 2.670 2 10.342
Laks og ørred Saltet/tørret . . . 5.045 . . . . 5.045
Saltet . 810 . . . . . 0 810
Røget 4.384 46.153 1.670 3.773 89.731 397 112 117.771 263.989
Ål Røget 906 1 . . . . . . 907
Tang og andre alger 416 5.048 1.340 970 1 183 0 563 8.521
I alt 16.928 55.444 3.551 15.180 92.890 1.110 3.399 125.981 314.484
Tilberedt eller konserveret Sild Tilberedt 1 2.095 . 1.829 1.886 . . 185 5.997
Konserveret . 6.934 . 13.648 . . 14 10.515 31.111
Makrel 930 38.066 8.769 2.974 93 260 260 18.946 70.296
Ål 130 . . . . . . . 130
Rejer 35.849 44.732 24.649 39.331 12.286 3 2.010 9.955 168.813
Sardin 5 613 1.496 3 . 240 558 177 3.093
Kaviar og anden rogn 329 18.837 95 1.301 . 8.156 48 3.596 32.362
Fiskefilet Panerede 32.135 5.572 1 3.436 77.819 46 1 13 119.023
Færdigretter m.v. 6.965 29.301 1.951 13.129 2.229 . 1.609 2.642 57.826
Andre fiskevarer 9.868 29.950 26.508 7.908 38.927 1.920 1.119 30.634 146.834
Muslinger 680 172 13 354 19 231 128 1.899 3.496
Andre krebs- og bløddyr 668 4.273 4.725 9.725 117 2.754 10.000 4.098 36.361
I alt 87.560 180.546 68.205 93.640 133.376 13.610 15.747 82.659 675.341
Fiskemel, olie m.v. Fiskemel 1 119.279 0 . 1.660 1.947 1.852 8.138 132.876
Fiskeolie 77.268 45.854 8.984 231 1.292 16.112 1.019 3.983 154.743
Fiskeleverolie 5 16.745 . . . . . 10.661 27.411
Solubles 103 2.141 84 1 0 . . 13 2.342
I alt 77.377 184.018 9.068 231 2.951 18.059 2.871 22.795 317.371
I alt 393.551 846.716 399.418 947.179 644.637 149.973 85.871 587.912 4.055.256

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen den 12. maj 2017
 
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008