Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Danmarks export til EU-lande af fisk og fiskeprodukter
i ton fordelt på varegrupper i 2016

  Frankrig

Holland

Tyskland

Storbritannien

Sverige

Polen

Spanien og Portugal

Øvrige EU-lande

EU i alt

Hel saltvandsfisk Sild Fersk 66 1.513 51.010 6.154 3.001 989 222 84 63.040
Frosset . 3.088 179 . 234 959 178 217 4.855
Fladfisk Fersk 486 10.005 1.241 595 685 6.670 912 686 21.279
Frosset 23 247 1.815 384 36 2.278 9 344 5.135
Torsk Fersk 8.930 10.033 2.434 2.986 1.769 9.472 3.882 3.591 43.098
Frosset 60 173 58 14 . 966 3.749 210 5.232
Kuller Fersk 597 798 302 6.554 478 897 2 108 9.737
Frosset . 11 4 . . . 44 . 58
Sej Fersk 3.393 938 2.364 59 273 2.088 145 282 9.542
Frosset . 18 166 . . . 147 21 351
Anden torskefisk Fersk 2.425 233 279 159 390 9 2.322 269 6.086
Frosset 2 22 256 44 83 116 132 215 870
Makrel Fersk 43 14 164 5.437 16 . 8 7.381 13.063
Frosset 0 40 328 45 107 177 68 1.683 2.449
Anden fisk Fersk 1.388 609 392 565 63 0 445 6.547 10.010
Frosset 15 181 907 17 33 26 669 560 2.406
I alt 17.429 27.922 61.899 23.015 7.167 24.648 12.934 22.197 197.211
Ferskvandsfisk Laks og ørred Fersk 1.577 1.265 23.178 753 156 2.712 1.042 5.110 35.794
Frosset 506 448 1.742 18 785 4.141 24 1.036 8.701
Ål Fersk 0 397 284 1 11 140 3 130 966
Frosset . . 63 8 3 107 . 8 189
Anden ferskvandsfisk Fersk 126 471 775 52 112 455 33 978 3.001
Frosset 0 5 19 . 65 12 . 114 215
I alt 2.209 2.586 26.062 833 1.132 7.567 1.103 7.376 48.866
Krebs og bløddyr Hummer og jomfruhummer Fersk 0 17 0 0 8 . 1 0 27
Frosset 147 10 22 14 69 0 61 1.647 1.970
363 247 10 17 89 2 55 362 1.146
Rejer Frosset 679 246 538 938 11.141 255 817 2.701 17.315
1 1.974 127 134 939 100 7 73 3.354
Andre krebsdyr Frosset 107 19 4 4 14 6 146 101 400
0 3 16 10 26 . 3 16 74
Muslinger Fersk 14 156 12 0 7 . 75 87 351
Frosset . . 1 . 0 . 0 19 21
584 7.795 3.884 26 856 64 219 1.752 15.179
Andre bløddyr Fersk 0 0 1 . 10 . 8 27 46
Frosset 1 12 398 65 171 17 23 640 1.325
. 0 1 . 0 . . 0 1
I alt Saltet 4 17 723 217 612 103 1 2.272 3.949
I alt 1.899 10.496 5.737 1.423 13.941 547 1.418 9.696 45.158
Industrifisk Industrifisk 0 0 33 15 124 11 0 1.060 1.244
Affald 789 299 10.332 177 114 92 153 649 12.605
I alt 790 299 10.365 193 238 102 153 1.708 13.849
Filet Fladfisk Fersk 290 4 275 . 223 . 2 59 854
Frosset 264 111 331 12 179 427 87 631 2.042
Torsk Fersk 2.633 105 1.185 235 532 84 122 3.094 7.989
Frosset 158 86 1.403 886 1.049 962 1.017 888 6.449
Kuller Frosset 0 5 54 62 42 53 7 1 224
Sej Fersk 1.229 50 2.093 . 959 . 1 376 4.709
Frosset 61 7 405 2 508 118 35 219 1.355
Anden torskefisk Fersk 412 17 99 175 130 66 3 61 963
Frosset 45 26 125 1 215 55 16 366 849
Makrel Frosset 44 26 415 . 184 191 2 242 1.103
Anden fisk Fersk 696 22 453 2 775 259 77 330 2.614
Frosset 105 172 889 136 32 678 285 946 3.243
Laks og ørred Fersk 532 49 4.373 15 640 281 401 1.973 8.264
Frosset 623 178 2.697 231 787 890 452 2.676 8.534
Anden ferskvandsfisk Fersk 341 64 119 . 2 1 2 953 1.483
Frosset 261 309 813 93 160 558 0 834 3.027
Sild (incl. skåret) Fersk . 33 2.939 . 131 766 22 72 3.964
Frosset 43 176 1.382 . 597 1.314 10 1.092 4.613
I alt 7.738 1.440 20.050 1.850 7.146 6.701 2.542 14.812 62.280
Saltet, tørret, røget Sild Saltet . 3.146 301 . 0 . . 24 3.471
Saltet/tørret . . 0 . . . . . 0
Røget 7 . . . 0 . 2 28 37
Fladfisk Røget 4 12 181 9 5 . 6 27 244
Torsk Saltet 164 . 1 3 . . 1.128 1.122 2.417
Saltet/tørret 91 8 3 0 0 . 1.880 4.718 6.700
Anden torskefisk Saltet/tørret 0 . 0 . . . 14 2.236 2.250
Makrel Røget 50 . 1 . 1 . 7 59 117
Anden fisk Saltet 5 5 3 83 2 10 67 194 370
Saltet/tørret 12 73 209 0 47 2.693 1 53 3.088
Røget 38 3 3 . 6 4 0 27 80
Laks og ørred Saltet . . . . . . . 0 0
Saltet/tørret 0 . . . . . . 6 6
Røget 133 441 4.018 73 128 9 258 4.076 9.136
Ål Røget 0 . 0 0 . . 1 0 2
Tang og andre alger 45 3 52 1 129 1 51 75 358
I alt 551 3.691 4.771 170 319 2.717 3.415 12.644 28.276
Tilberedt eller konserveret Sild Tilberedt 2 1.208 10.619 170 285 6.913 112 1.811 21.120
Konserveret 31 0 392 39 52 10 111 88 723
Makrel 78 363 1.065 3.886 1.012 63 64 1.674 8.205
Ål . 5 0 . . . 0 0 6
Rejer 336 115 2.575 7.349 4.322 94 416 3.600 18.808
Sardin . 8 2 . 9 . . 4 23
Kaviar og anden rogn 104 5 140 19 71 5 68 162 574
Fiskefilet Panerede 3.484 481 2.255 2.243 808 191 152 1.282 10.896
Færdigretter m.v. 42 . 481 192 168 650 0 210 1.743
Andre fiskevarer 1.332 76 1.773 773 748 1.151 343 2.794 8.990
Muslinger 985 1.999 904 1.083 556 42 283 494 6.347
Andre krebs- og bløddyr 65 24 1.100 852 871 13 48 328 3.301
I alt 6.459 4.285 21.306 16.606 8.902 9.132 1.599 12.447 80.737
Fiskemel, olie m.v. Fiskemel 2.246 2.417 3.482 4.715 6.676 6.141 7.617 42.029 75.323
Fiskeolie 14 4.190 560 20.450 287 198 277 1.906 27.883
Fiskeleverolie . 0 . . 46 92 0 99 237
Solubles 13 9 681 4 1 540 5 31 1.283
I alt 2.273 6.616 4.722 25.169 7.011 6.971 7.899 44.065 104.726
I alt 39.347 57.335 154.913 69.257 45.857 58.386 31.062 124.946 581.103

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen den 12. maj 2017
 
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008