Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Væredien af Danmarks export til EU-lande af fisk og fiskeprodukter
i tusind kr fordelt på varegrupper i 2016

  Frankrig

Holland

Tyskland

Storbritannien

Sverige

Polen

Spanien og Portugal

Øvrige EU-lande

EU i alt

Hel saltvandsfisk Sild Fersk 987 12.373 273.662 31.568 12.222 9.483 1.507 1.121 342.922
Frosset . 45.229 1.815 . 1.002 5.750 1.428 2.434 57.658
Fladfisk Fersk 24.827 172.410 52.299 29.303 30.307 75.634 37.788 38.011 460.578
Frosset 1.023 11.793 83.268 8.560 1.472 58.255 430 18.561 183.362
Torsk Fersk 427.949 290.333 88.316 75.982 54.675 95.643 131.484 186.187 1.350.570
Frosset 1.245 3.421 1.338 304 . 17.627 68.786 4.552 97.272
Kuller Fersk 10.386 15.091 8.104 123.353 9.866 11.068 32 2.717 180.617
Frosset . 165 71 . . . 628 . 864
Sej Fersk 85.464 15.642 44.250 763 6.672 25.395 4.213 9.151 191.550
Frosset . 448 3.150 . . . 1.952 304 5.854
Anden torskefisk Fersk 54.826 4.573 6.146 2.396 10.771 104 63.206 6.781 148.804
Frosset 49 1.084 15.685 1.124 1.986 4.585 2.805 5.861 33.179
Makrel Fersk 1.204 581 1.702 45.113 428 . 197 64.061 113.287
Frosset 2 536 5.627 399 2.212 1.734 1.094 17.630 29.233
Anden fisk Fersk 27.507 26.824 31.564 6.016 6.028 20 18.529 88.444 204.931
Frosset 258 3.059 36.612 2.707 1.439 322 12.943 28.781 86.121
I alt 635.728 603.561 653.607 327.588 139.080 305.619 347.022 474.595 3.486.800
Ferskvandsfisk Laks og ørred Fersk 85.931 57.854 992.253 37.578 7.929 89.647 50.012 244.766 1.565.969
Frosset 14.471 12.172 77.006 701 20.188 170.163 722 30.383 325.807
Ål Fersk 28 27.936 34.169 144 1.090 12.212 237 9.577 85.392
Frosset . . 6.830 848 331 9.764 . 888 18.661
Anden ferskvandsfisk Fersk 5.984 16.209 28.293 1.155 3.850 9.640 1.275 32.880 99.286
Frosset 2 115 696 . 1.519 214 . 3.234 5.780
I alt 106.417 114.284 1.139.246 40.426 34.907 291.640 52.246 321.728 2.100.894
Krebs og bløddyr Hummer og jomfruhummer Fersk 5 1.150 182 11 1.845 . 92 29 3.313
Frosset 15.718 1.209 3.457 4.447 6.617 18 5.971 185.251 222.688
33.194 19.473 1.390 952 9.607 60 4.183 36.551 105.410
Rejer Frosset 18.958 9.107 22.136 34.539 438.835 6.248 28.705 97.137 655.665
56 132.541 13.805 12.481 73.082 3.365 645 6.900 242.876
Andre krebsdyr Frosset 16.102 2.800 326 759 1.416 276 15.191 11.961 48.832
13 87 630 456 1.061 . 410 519 3.176
Muslinger Fersk 951 7.740 587 0 862 . 4.129 5.326 19.597
Frosset . . 174 . 71 . 65 2.728 3.039
19.234 21.678 32.622 2.143 15.550 836 8.927 38.304 139.294
Andre bløddyr Fersk 16 10 41 . 650 . 448 578 1.743
Frosset 35 397 16.583 2.048 5.001 558 1.155 26.348 52.126
. 0 43 . 0 . . 0 44
I alt Saltet 213 875 58.015 16.348 43.483 3.545 83 144.160 266.721
I alt 104.494 197.067 149.991 74.184 598.080 14.906 70.005 555.794 1.764.521
Industrifisk Industrifisk 81 14 2.887 1.027 512 532 140 6.404 11.596
Affald 2.640 1.368 26.951 948 569 562 467 4.397 37.902
I alt 2.721 1.381 29.838 1.974 1.082 1.094 607 10.801 49.498
Filet Fladfisk Fersk 12.972 257 19.277 . 13.267 . 141 4.520 50.434
Frosset 12.578 6.726 20.940 540 9.409 19.486 5.671 38.847 114.197
Torsk Fersk 184.093 5.415 83.595 13.250 31.939 2.645 8.132 180.752 509.822
Frosset 4.832 2.388 53.470 23.531 52.468 31.343 34.351 33.164 235.546
Kuller Frosset 12 167 1.843 1.417 1.619 1.984 116 31 7.189
Sej Fersk 43.390 1.823 81.067 . 32.906 . 51 16.876 176.113
Frosset 1.670 237 8.619 72 15.815 3.215 1.167 6.489 37.284
Anden torskefisk Fersk 22.946 976 5.905 8.271 7.779 841 182 2.646 49.546
Frosset 1.705 509 4.222 29 6.783 1.354 234 10.463 25.299
Makrel Frosset 1.227 662 12.725 . 5.757 2.582 40 5.072 28.065
Anden fisk Fersk 36.596 1.318 18.465 49 30.845 3.542 4.727 15.692 111.234
Frosset 3.191 7.446 28.390 5.699 893 6.298 4.885 44.975 101.776
Laks og ørred Fersk 43.930 3.298 356.482 1.211 45.201 20.229 26.395 165.390 662.138
Frosset 35.609 10.800 176.091 11.043 38.545 52.613 41.572 183.646 549.917
Anden ferskvandsfisk Fersk 13.435 2.572 6.583 . 65 15 131 49.542 72.342
Frosset 5.617 13.395 35.831 2.530 5.451 21.059 5 39.885 123.773
Sild (incl. skåret) Fersk . 420 39.627 . 2.611 9.504 450 1.654 54.266
Frosset 684 2.854 19.963 . 8.583 16.955 197 15.652 64.887
I alt 424.485 61.263 973.095 67.641 309.935 193.664 128.447 815.297 2.973.827
Saltet, tørret, røget Sild Saltet . 54.659 4.660 . 5 . . 376 59.700
Saltet/tørret . . 1 . . . . . 1
Røget 458 . . . 2 . 143 1.773 2.375
Fladfisk Røget 443 1.640 19.661 1.263 577 . 792 2.319 26.694
Torsk Saltet 4.168 . 106 150 . . 30.996 42.179 77.600
Saltet/tørret 3.416 122 168 36 30 . 91.327 235.391 330.490
Anden torskefisk Saltet/tørret 7 . 98 . . . 364 73.740 74.208
Makrel Røget 4.591 . 129 . 54 . 576 5.717 11.067
Anden fisk Saltet 240 374 178 504 159 321 1.853 6.224 9.852
Saltet/tørret 1.603 3.028 5.260 16 2.291 48.066 20 2.839 63.124
Røget 896 355 198 . 614 362 2 3.121 5.549
Laks og ørred Saltet . . . . . . . 2 2
Saltet/tørret 4 . . . . . . 472 477
Røget 13.724 36.298 326.678 8.445 9.873 340 17.835 349.254 762.448
Ål Røget 62 . 7 38 . . 270 71 448
Tang og andre alger 3.071 108 2.580 79 4.990 176 2.985 2.111 16.101
I alt 32.683 96.585 359.724 10.531 18.596 49.265 147.163 725.590 1.440.136
Tilberedt eller konserveret Sild Tilberedt 74 22.126 194.588 4.098 4.570 117.520 3.009 30.424 376.409
Konserveret 1.225 4 14.460 3.888 1.335 189 3.785 3.020 27.906
Makrel 2.471 12.939 33.846 139.579 26.711 2.046 2.102 57.762 277.457
Ål . 798 46 . . . 30 2 876
Rejer 25.121 5.708 228.916 506.026 383.890 6.173 38.300 318.374 1.512.508
Sardin . 187 54 . 233 . . 177 652
Kaviar og anden rogn 10.123 267 12.865 2.328 6.436 485 4.522 17.187 54.213
Fiskefilet Panerede 112.076 14.913 78.041 66.193 24.276 6.332 5.345 43.040 350.216
Færdigretter m.v. 1.474 . 15.359 6.758 5.700 16.964 30 8.337 54.623
Andre fiskevarer 63.984 3.064 70.186 29.179 23.051 54.655 13.521 119.952 377.592
Muslinger 17.352 43.865 21.064 32.771 17.298 1.187 18.789 14.576 166.902
Andre krebs- og bløddyr 6.029 1.285 91.239 70.005 79.494 1.143 4.432 23.009 276.635
I alt 239.928 105.155 760.664 860.826 572.995 206.694 93.864 635.860 3.475.986
Fiskemel, olie m.v. Fiskemel 29.948 26.856 40.177 54.009 74.836 66.038 89.415 452.505 833.783
Fiskeolie 1.746 49.728 7.054 289.215 5.968 1.538 4.302 22.318 381.867
Fiskeleverolie . 10 . . 13.150 17.929 13 25.838 56.941
Solubles 3.173 223 6.367 220 244 3.374 834 1.707 16.142
I alt 34.866 76.817 53.598 343.444 94.197 88.879 94.564 502.368 1.288.733
I alt 1.581.322 1.256.113 4.119.763 1.726.613 1.768.872 1.151.761 933.918 4.042.033 16.580.395

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen den 12. maj 2017
 
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008