Fiskeristyrelsen 3:14 - mandag d. 6. december 2021
Danske fartøjers landinger af sperling fisket på rationsvilkår (SPE2A3A4.) fra 1. november 2019 til 30. oktober 2020

  Tons levende vægt
År/uge 439,2
2019/44
2019/45 112,2
2019/46 665,7
2019/47 360,1
2019/48 1.441,1
2019/49 421,8
2019/51 1.118,3
2020/21 10,6
2020/22 63,9
2020/23 148,8
2020/24 342,1
2020/25 775,6
2020/26 733,3
2020/27 69,1
2020/28 211,8
2020/29 620,5
2020/30 348,2
2020/31 207,7
2020/32 600,4
2020/33 295,6
2020/34 273,0
2020/35 135,9
2020/36 177,7
2020/37 68,4
2020/38 228,2
2020/39 612,6
I alt 10.481,9
Rationsmængde 9.741,0
Udnyttelse i % 107,6