Fiskeristyrelsen 3:06 - onsdag d. 2. december 2020
Danske fartøjers landinger af sperling fisket på rationsvilkår (SPE2A3A4.) fra 1. november 2020 til 31. december 2020

  Tons levende vægt
År/uge 265,0
2020/44
2020/45 750,7
2020/46 2.156,8
2020/47 1.939,8
2020/48 1.246,6
I alt 6.358,9
Rationsmængde 6.240,4
Udnyttelse i % 101,9