Fiskeristyrelsen 3:08 - fredag d. 8. april 2022
Danske fartøjers landinger af sperling fisket på rationsvilkår (SPE2A3A4.) fra 1. november 2020 til 31. december 2020

  Tons levende vægt
År/uge 328,8
2020/44
2020/45 860,5
2020/46 2.482,9
2020/47 2.168,0
2020/48 2.128,8
I alt 7.969,0
Rationsmængde 8.060,2
Udnyttelse i % 98,9

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. April 2022 3:08. - Foreløbige tal.