Fiskeristyrelsen 3:20 - søndag d. 5. februar 2023
Danske fartøjers landinger af sperling fisket på rationsvilkår (SPE2A3A4.) fra 1. januar 2022 til 31. oktober 2022
Afskrivinger af bifangster er kun for arter der er specificeret i fodnoterne for sperlingekvoten i Kvoteforordningen

  Tons levende vægt
Uge 169.66
Uge 03
Uge 04 49.11
Uge 40 323.86
Uge 41 9.08
Uge 42 550.55
Uge 43 282.99
Uge 44 578.09
I alt 1963.33
Rationsmængde 3323.10
% Forbrug 59.08

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Februar 2023 3:20. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note: Mængde er i tons levende vægt - Laks er styk.