Fiskeristyrelsen 3:10 - torsdag d. 7. juli 2022
Danske fartøjers landinger af sperling fisket på rationsvilkår (SPE2A3A4.) fra 1. januar 2022 til 31. oktober 2022
Afskrivinger af bifangster er kun for arter der er specificeret i fodnoterne for sperlingekvoten i Kvoteforordningen

  Tons levende vægt
Uge 169.66
Uge 03
Uge 04 49.11
I alt 218.77
Rationsmængde 3323.10
% Forbrug 6.58