Fiskeristyrelsen 3:07 - fredag d. 18. juni 2021
Danske fartøjers landinger af sperling fisket på rationsvilkår i 3AN (SPE2A3A4.) fra 17. maj 2021 til 31. oktober 2021
Afskrivinger af bifangster er kun for arter der er specificeret i fodnoterne for sperlingekvoten i Kvoteforordningen

  Tons levende vægt
Uge .
Uge 01
Uge 18 .
Uge 19 .
Uge 20 88.23
Uge 21 54.31
Uge 22 177.69
Uge 23 326.79
I alt 647.02
Rationsmængde 800.00
% Forbrug 80.88