Fiskeristyrelsen 3:20 - søndag d. 5. februar 2023
Danske fartøjers landinger af sperling fisket på rationsvilkår i 3AN (SPE2A3A4.) fra 17. maj 2021 til 31. oktober 2021
Afskrivinger af bifangster er kun for arter der er specificeret i fodnoterne for sperlingekvoten i Kvoteforordningen

  Tons levende vægt
Uge .
Uge 18
Uge 19 .
Uge 20 86.81
Uge 21 53.21
Uge 22 175.71
Uge 23 320.52
Uge 24 196.39
Uge 25 .
Uge 26 .
Uge 27 .
Uge 28 .
Uge 29 .
Uge 30 .
Uge 31 .
Uge 32 .
Uge 34 .
Uge 35 .
Uge 36 .
Uge 37 .
Uge 38 .
Uge 39 .
Uge 40 .
Uge 42 .
I alt 832.64
Rationsmængde 800.00
% Forbrug 104.08