Fiskeristyrelsen 3:10 - torsdag d. 7. juli 2022
Danske fartøjers landinger af sperling fisket på rationsvilkår i 3AN (SPE2A3A4.) fra 1. januar 2022 til 31. oktober 2022
Afskrivinger af bifangster er kun for arter der er specificeret i fodnoterne for sperlingekvoten i Kvoteforordningen

  Tons levende vægt
Uge 13.52
Uge 20
Uge 22 17.76
Uge 23 91.43
Uge 25 110.11
Uge 26 22.88
I alt 255.70
Rationsmængde 2215.40
% Forbrug 11.54