Fiskeristyrelsen 3:20 - søndag d. 5. februar 2023
Danske fartøjers landinger af sperling fisket på rationsvilkår i 3AN (SPE2A3A4.) fra 1. januar 2022 til 31. oktober 2022
Afskrivinger af bifangster er kun for arter der er specificeret i fodnoterne for sperlingekvoten i Kvoteforordningen

  Tons levende vægt
Uge 13.52
Uge 20
Uge 22 17.76
Uge 23 91.43
Uge 25 110.11
Uge 26 22.88
Uge 28 70.48
Uge 29 168.89
Uge 30 64.74
Uge 31 54.17
Uge 32 77.17
Uge 33 94.33
Uge 34 29.46
Uge 35 11.56
Uge 37 8.95
I alt 835.45
Rationsmængde 2215.40
% Forbrug 37.71

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Februar 2023 3:20. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note: Mængde er i tons levende vægt - Laks er styk.