NaturErhvervstyrelsen 5:42 - tirsdag d. 29. juli 2014
Tabel: Danske fartøjers landinger i 2014 for rationsfiskeri efter tobis fordelt på Forvaltningsområder

  Uge 1 - 48
Uge 49
Uge 50
Uge 51
Uge 52
I alt
IOK rådighedsmængde % Forbrug
Forvaltningsområde . . . . . . 15.000,0 119,4
 
. 138,3 . . . . 138,3 . .
1 1.670,2 . . . . 1.670,2 . .
2 525,4 . . . . 525,4 . .
3 15.522,1 . . . . 15.522,1 . .
6 56,0 . . . . 56,0 . .
I alt 17.912,0 . . . . 17.912,0 15.000,0 119,4

Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs-, afregnings- og licensregister - foreløbige tal.