Fiskeristyrelsen 11:03 - torsdag d. 26. april 2018
Tabel: Danske fartøjers landinger i 2014 for rationsfiskeri efter tobis fordelt på forvaltningsområder

Forvaltningsområde Uge 14
Uge 15
Uge 16
Uge 17
Uge 18
Uge 19
Uge 20
Uge 21
Uge 22
I alt
Rationsmængde
% Forbrug
  . . . . . . . . . . 15.000,0 109,7
1 . . . . . 76,0 . . . 76,0 . .
2 . . . 401,6 658,0 1.407,0 2.032,4 2.264,7 . 6.763,6 . .
3 1.289,0 1.177,9 1.190,9 1.624,0 1.917,3 1.588,5 298,3 442,2 14,1 9.542,1 . .
6 34,1 34,0 6,9 . 0,9 0,8 . . . 76,7 . .
I alt 1.323,2 1.211,9 1.197,8 2.025,6 2.576,1 3.072,3 2.330,6 2.706,8 14,1 16.458,4 15.000,0 109,7

Kilde: Fiskeristyrelsens logbogs-, afregnings- og licensregister - foreløbige tal.