Fiskeristyrelsen 11:04 - torsdag d. 26. april 2018
Tabel: Danske fartøjers landinger i 2015 for rationsfiskeri efter tobis fordelt på forvaltningsområder

Forvaltningsområde Uge 15
Uge 16
Uge 17
Uge 18
Uge 19
Uge 20
Uge 21
Uge 22
Uge 23
Uge 24
Uge 25
Uge 26
I alt
Rationsmængde
% Forbrug
  . . . . . . . . . . . . . 16.848,0 106,3
. . . . . . . . . . . 86,7 . 86,7 . .
1 . 32,6 . 106,4 33,5 . . . . . . . 172,5 . .
2 12,7 52,2 579,8 197,6 301,1 2.316,1 2.397,1 1.137,6 2.414,4 2.025,0 . . 11.433,6 . .
3 910,0 765,5 1.462,7 2.051,9 376,4 147,7 . . . 3,7 94,9 166,3 5.979,1 . .
6 3,1 4,7 . 27,8 . . 45,3 52,7 98,2 . . . 231,7 . .
I alt 925,7 855,0 2.042,5 2.383,7 711,0 2.463,8 2.442,4 1.190,3 2.512,6 2.028,7 181,6 166,3 17.903,6 16.848,0 106,3

Kilde: Fiskeristyrelsens logbogs-, afregnings- og licensregister - foreløbige tal.