Fiskeristyrelsen 8:15 - torsdag d. 26. april 2018
Tabel: Danske fartøjers landinger i 2017 for rationsfiskeri efter tobis fordelt på forvaltningsområder

Forvaltningsområde Uge 13
Uge 14
Uge 15
Uge 16
Uge 17
Uge 18
Uge 19
Uge 20
Uge 21
I alt
Rationsmængde
% Forbrug
  . . . . . . . . . . 22.920,0 102,8
1R . . 201,4 . . . . . . 201,4 . .
2R 30,4 838,5 1.138,3 2.625,3 4.113,1 4.658,7 5.717,5 4.133,7 108,0 23.363,5 . .
I alt 30,4 838,5 1.339,7 2.625,3 4.113,1 4.658,7 5.717,5 4.133,7 108,0 23.564,9 22.920,0 102,8

Kilde: Fiskeristyrelsens logbogs-, afregnings- og licensregister - foreløbige tal.