Fiskeristyrelsen 3:05 - torsdag d. 28. januar 2021
Tabel: Danske fartøjers landinger i 2018 for rationsfiskeri efter tobis fordelt på forvaltningsområder
Område er bestemt fra logbogen. Hvis en afregning er matchet med en logbog hvor i der ikke er anført tobis, vil der være et . for området

Forvaltningsområde Uge .
Uge 16
Uge 17
Uge 18
Uge 19
Uge 20
Uge 21
Uge 22
Uge 23
Uge 24
Uge 25
Uge 26
Uge 27
I alt
Rationsmængde
% Forbrug
  . . . . . . . . . . . . . . 15.000,0 112,4
1R . . 12,3 64,2 770,1 . . . . . 44,5 . . 891,1 . .
2R . 196,7 511,9 1.572,9 1.980,1 3.196,9 1.800,9 4.623,4 1.533,5 25,0 . . . 15.441,2 . .
3R . . . . . . 55,4 70,3 210,8 116,0 . 31,9 39,5 523,9 . .
I alt . 196,7 524,2 1.637,1 2.750,2 3.196,9 1.856,3 4.693,7 1.744,3 141,0 44,5 31,9 39,5 16.856,2 15.000,0 112,4

Kilde: Fiskeristyrelsens logbogs-, afregnings- og licensregister - foreløbige tal.