Fiskeristyrelsen 3:04 - tirsdag d. 14. april 2020
Tabel: Danske fartøjers landinger i 2019 for rationsfiskeri efter tobis fordelt på forvaltningsområder

Forvaltningsområde 1R 2R 3R 6R
Uge 12 . . . .
Uge 13 . . . .
Uge 14 11,7 . . .
Uge 15 230,4 . . .
Uge 16 89,6 113,4 . .
Uge 17 232,9 973,8 . .
Uge 18 157,6 718,2 81,7 57,9
Uge 19 . 944,3 143,3 .
Uge 20 . 62,7 857,2 23,7
Uge 21 . 542,4 970,8 22,3
Uge 22 . 359,4 848,7 .
Uge 23 99,2 12,0 . .
Uge 24 265,5 76,4 157,4 .
Uge 25 154,9 245,8 246,5 .
Uge 26 162,3 . . .
Uge 27 76,6 . . .
Uge 28 107,5 . . .
Uge 29 98,9 . . .
Uge 30 141,0 . . .
Uge 31 108,6 . . .
I alt 1.936,6 4.048,4 3.305,5 103,9
Rationsmængde 8.000,0 4.000,0 3.000,0 183,0
% Forbrug 24,2 101,2 110,2 56,8

Kilde: Fiskeristyrelsens logbogs-, afregnings- og licensregister - foreløbige tal.