Fiskeristyrelsen 3:07 - tirsdag d. 13. april 2021
Tabel: Danske fartøjers landinger i 2020 for rationsfiskeri efter tobis fordelt på forvaltningsområder
Område er bestemt fra logbogen. Hvis en afregning endnu ikke er korrekt matchet med en logbog, vil området være anført som .

Forvaltningsområde . 1R 2R 3R 6R
Uge 12 . . . . .
Uge 13 . . . . .
Uge 14 . . 615,1 . .
Uge 15 . . 2.841,3 . .
Uge 16 . . 2.661,5 . .
Uge 17 103,9 . 3.851,4 . .
Uge 18 . . 3.574,9 . .
Uge 19 . . . 231,2 128,3
Uge 20 . 85,5 . 74,2 .
Uge 21 . . . 56,9 28,7
Uge 22 . . 78,7 50,7 20,8
Uge 23 . . 265,8 . .
Uge 24 . . 33,9 . .
I alt 103,9 85,5 13.922,6 413,1 177,9
Rationsmængde . 2.000,0 14.000,0 1.000,0 175,0
% Forbrug . 4,3 99,4 41,3 101,7

Note: I 2020 må der maksimalt fiskes 14.000 tons i område 1R og 2R tilsammen.
Kilde: Fiskeristyrelsens logbogs-, afregnings- og licensregister - foreløbige tal.