Fiskeristyrelsen 3:06 - onsdag d. 20. januar 2021
Tabel: Danske fartøjers landinger i 2020 for rationsfiskeri efter tobis fordelt på forvaltningsområder
Område er bestemt fra logbogen. Hvis en afregning endnu ikke er korrekt matchet med en logbog, vil området være anført som .

Forvaltningsområde 1R 2R 3R 6R
Uge 12 . . . .
Uge 13 . . . .
Uge 14 . 598,4 . .
Uge 15 . 2.841,3 . .
Uge 16 . 2.661,5 . .
Uge 17 . 3.955,3 . .
Uge 18 . 3.574,9 . .
Uge 19 . . 231,2 128,3
Uge 20 85,5 . 74,2 .
Uge 21 . . 56,9 28,7
Uge 22 . 78,7 50,7 20,8
Uge 23 . 265,8 . .
Uge 24 . 33,9 . .
I alt 85,5 14.009,8 413,1 177,9
Rationsmængde 2.000,0 14.000,0 1.000,0 175,0
% Forbrug 4,3 100,1 41,3 101,7

Note: I 2020 må der maksimalt fiskes 14.000 tons i område 1R og 2R tilsammen.
Kilde: Fiskeristyrelsens logbogs-, afregnings- og licensregister - foreløbige tal.