Fiskeristyrelsen 3:20 - søndag d. 5. februar 2023
Tabel: Danske fartøjers landinger i 2021 for rationsfiskeri efter tobis fordelt på forvaltningsområder
Område er bestemt fra logbogen. Hvis en afregning endnu ikke er korrekt matchet med en logbog, vil området være anført som .
Afskrivinger af bifangster er kun for arter der er specificeret i fodnoterne for tobiskvoten i Kvoteforordningen

    1R 2R 3R 6
Uge 15 . . 1690.07 . .
Uge 16 . 243.04 2088.11 57.37 .
Uge 17 . 1808.71 335.84 3.51 78.14
Uge 18 . . 206.77 1672.32 57.22
Uge 19 . . 231.95 1917.10 .
Uge 20 . . . 2062.57 .
Uge 21 . . 27.59 1985.06 .
Uge 22 . . . 568.19 .
Uge 23 . . . 262.52 .
Uge 24 . . . . .
Uge 25 . . . . .
Uge 26 . . . . .
Uge 27 . . . . .
Uge 28 . . . . .
Uge 29 . . . . .
I alt . 2051.74 4580.33 8528.64 135.36
Rationsmængde . 2000.00 4478.30 8521.70 138.00
% Forbrug . 102.59 102.28 100.08 98.09

Kilde: Fiskeristyrelsens logbogs-, afregnings- og licensregister - foreløbige tal.