Fiskeristyrelsen 3:08 - onsdag d. 12. maj 2021
Tabel: Danske fartøjers landinger i 2021 for rationsfiskeri efter tobis fordelt på forvaltningsområder
Område er bestemt fra logbogen. Hvis en afregning endnu ikke er korrekt matchet med en logbog, vil området være anført som .

Forvaltningsområde . 1R 2R 3R 6
Uge 14 . . . . .
Uge 15 . . 1.690,6 . .
Uge 16 . 243,0 2.088,1 57,3 .
Uge 17 . 1.801,7 342,8 3,5 78,1
Uge 18 6,3 . 212,7 1.660,1 57,2
Uge 19 15,3 . 133,6 215,8 .
I alt 21,6 2.044,7 4.467,8 1.936,6 135,4
Rationsmængde . 2.000,0 4.478,3 8.521,7 138,0
% Forbrug . 102,2 99,8 22,7 98,1

 
Kilde: Fiskeristyrelsens logbogs-, afregnings- og licensregister - foreløbige tal.