Fiskeristyrelsen 3:21 - søndag d. 5. februar 2023
Tabel: Danske fartøjers landinger i 2022 for rationsfiskeri efter tobis fordelt på forvaltningsområder
Område er bestemt fra logbogen. Hvis en afregning endnu ikke er korrekt matchet med en logbog, vil området være anført som .
Afskrivinger af bifangster er kun for arter der er specificeret i fodnoterne for tobiskvoten i Kvoteforordningen

    1R 2R 3R 6
Uge 02 . . . . .
Uge 16 . . 3666.66 29.75 .
Uge 17 . . 3608.07 181.80 .
Uge 18 . . 678.79 2416.45 .
Uge 19 . . 1426.82 99.62 .
Uge 20 . . 1582.50 146.05 42.95
Uge 21 . . 236.92 16.09 .
Uge 22 . . 162.05 . .
Uge 23 . . 100.33 17.41 .
Uge 24 . . 15.81 . .
Uge 25 . . 54.00 . .
Uge 26 . . 8.60 . .
Uge 27 . . . . .
Uge 28 . . . . .
Uge 29 . . . . .
Uge 30 . . . . .
Uge 31 . . . . .
Uge 32 . . . . .
Uge 33 . . . . .
Uge 34 . . . . .
Uge 35 . . . . .
Uge 36 . . . . .
Uge 37 . . . . .
Uge 38 . . . . .
Uge 39 . . . . .
Uge 41 . . . . .
I alt . . 11540.53 2907.18 42.95
Rationsmængde . 0.00 12000.00 3000.00 0.00
% Forbrug . . 96.17 96.91 .

Kilde: Fiskeristyrelsens logbogs-, afregnings- og licensregister - foreløbige tal.