Årsmængder - Blåhvilling i EU- og International zone (BLH1X14) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2014.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Hanstholm Puljeselskab Aps   7,90 20.898 .
6619 - Foreningen StrandbyPuljen pulje 1.   3,14 16.889 .
6637 - Skagen Fiskeriforening   0,82 38.311 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   983,92 34.548.555 34.441.792
AS464 - SWE000009445 6618 0,10 2.863 .
E349 - DNK000042032 6660 . . 38.824
E532 - GBR000B14389 6660 46,40 1.337.798 59.548
FLH1 - FLH000000001   2,05 58.685 .
FLH730 - FLH000000730   0,00 0 .
FLH780 - FLH000000780 6660 0,11 0 .
FN109 - DNK000012932 6618 0,34 0 .
FN384 - DNK000031916 6619 2,58 858 .
FN87 - DNK000011705 6619 0,56 16.031 .
H10 - DNK000031666 6618 0,63 18.035 .
HG236 - DNK000013170 6618 6,61 0 .
HG264 - DNK000039291 6660 226,90 8.588.902 7.585.721
HG265 - DNK000038389 6660 296,12 8.538.325 10.224.912
HG333 - DNK000036406 6660 48,08 1.386.564 20.271
HG62 - GBR000C16027 6660 88,23 3.792.160 5.108.300
HG63 - DNK000042915 6660 0,00 900.000 .
HG80 - DNK000013093 6660 0,00 0 .
HM379 - DNK000012832 6618 0,22 0 .
L303 - NLD198200413 6660 0,00 1.742.049 4.934.240
L525 - DNK000007457 6660 0,00 0 .
R355 - DNK000013667 6660 0,62 18.844 .
S105 - DNK000008201 6637 0,82 38.311 .
S144 - DNK000008512 6660 0,07 2.003 .
S249 - DNK000034272 6660 0,00 0 .
S264 - DNK000042875 6660 35,24 1.071.786 121.509
S349 - DNK000042775 6660 242,15 7.170.124 43.491
S349 - DNK000042775 6660 . . 6.304.976
S49 - DNK000040452 6660 0,00 0 .
S59 - DNK000040452 6660 0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal.