Årsmængder - Blåhvilling i EU- og International zone (BLH1X14) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2017.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   1,22 33.467 372
6660 - Dansk Puljefiskeri   994,56 71.253.212 60.908.535
AS202 - SWE000007181 6660 0,00 5.910 33.074
AS464 - SWE000009445 6618 0,10 0 .
E349 - DNK000042032 6660 . . 10.753
E532 - GBR000B14389 6660 . . 6.800
E727 - DNK000008410 6660 . . 3
FLH1 - FLH000000001   2,05 121.151 .
FLH875 - FLH000000875 6618 0,05 0 .
FN109 - DNK000012932 6618 0,34 0 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,00 0 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,56 33.095 .
H10 - DNK000031666 6660 0,63 35.606 .
HG264 - DNK000043716 6660 226,90 15.798.064 18.996.885
HG265 - DNK000038389 6660 296,23 16.747.404 12.405.257
HG333 - DNK000036406 6660 48,08 4.151.952 11.529.949
HG62 - DNK000043855 6660 88,23 4.937.620 7.546.663
HG64 - DNK000031916 6660 2,58 152.473 .
HM379 - DNK000012832 6618 0,12 372 372
HM41 - DNK000007899 6618 0,05 0 .
HM58 - DNK000040652 6660 0,62 38.257 .
S144 - DNK000008512 6660 0,48 27.174 6.202
S205 - DNK000036587 6660 0,00 1.860.000 .
S206 - DNK000011422 6660 6,61 1.773.394 .
S264 - DNK000042875 6660 82,05 10.481.556 3.581
S349 - DNK000043655 6660 242,15 15.243.802 10.369.244
S47 - DNK000043735 6660 . . 124

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 10. Januar 2019 3:49. - Foreløbige tal.